Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf
Nazwisko: Filip
Miejsce urodzenia: Posadowa Mogilska
Data urodzenia: 16-01-1920
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne dot. Adolfa Filipa, żołnierza organizacji Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa", który ujawnił się 22.04.1947 przed PUBP w Nowym Sączu. W oddziale pełnił funkcję technika - wywiadowcy. Szczególną aktywność wywiadowczą wykazał w okresie przed wyborami w 1947 roku. Ponadto w swoim domu ukrywał żołnierzy "Salwy" oraz zapewniał im wyżywienie. W akcjach zbrojnych udziału nie brał. Akta zawierają kwestionariusz z ujawnienia A. Filipa, który otrzymał nr 61779. Materiały złożono 08.08.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 7168/II. Przerejestrowano 02.05.1966 do sygn. 265/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/253 (265/II).
Akta administracyjne WUBP w Krakowie. Zawierają wykazy ujawnionych żołnierzy oddziałów niepodległościowych. Materiały zawierają ich oświadczenia o ujawnieniu z 1947 roku złożone przed Komisją w PUBP w Nowym Sączu na podstawie ustawy amnestyjnej, w tym oświadczenie Adolfa Filipa. Akta o sygn. IPN Kr 022/5 t. 1 s. 311 (5/k).
Charakterystyka nr 19, dot. organizacji Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa", opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-1976. Akta zawierają kwestionariusz osobowy Adolfa Filipa, występującego jako łącznik-wywiadowca "Żandarmerii" - oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, dowodzonego przez J. Dubaniowskiego ps. "Salwa", który ujawnił się 22.04.1947. Wg szacunków UB przez cały okres istnienia organizacji "Salwy" należało do niej 110 żołnierzy. Posiadała - zwłaszcza w początkowym okresie - całą sieć współpracowników, informatorów, łączników. Żołnierze "Salwy" dokonali 138 akcji zbrojnych. W marcu 1946 roku na "Żandarmerię" było założone rozpracowanie agenturalne krypt. "Groźny", wykorzystano do niego kilkunastu informatorów, jednak bez oczekiwanych rezultatów. W związku z tym komuniści skoncentrowali się na połączonych akcjach UB, MO oraz KBW przeciwko organizacji "Salwy". W dniu 14.03.1947 Jan Dubaniowski ujawnił się wraz z kilkudziesięcioma żołnierzami swojej organizacji, a do pozostałych wydał odezwę, wzywającą ich do ujawnienia. Mimo to organy bezpieczeństwa wkrótce rozpoczęły represje. W tej sytuacji Dubaniowski w sierpniu 1947 ponownie utworzył oddział zbrojny, którego został dowódcą. "Salwa" zginął w potyczce z UB w Rudzie Kameralnej 27.09.1947 przy próbie przeniesienia oddziału na teren Beskidu Sądeckiego. Akta o sygn. IPN Kr 074/19 (19/X).
Charakterystyka nr 56 opracowana przez Wydział "C" KWMO w Krakowie w latach 1976-1978 dotycząca oddziału partyzanckiego "Grom" pod dowództwem Stanisława Piszczka ps. "Okrzeja" działającego na terenie powiatu nowosądeckiego i limanowskiego w okresie od marca 1945 do kwietnia 1947. Akta zawierają kwestionariusz osobowy Adolfa Filipa, który występuje jako współpracownik oddziału niepodległościowego Andrzeja Szczypty ps. "Zenit" w okresie od września 1946 do momentu ujawnienia w kwietniu 1947 roku. Akta o sygn. IPN Kr 074/55 t. 1-2 (56/X).
Sprawa Obiektowa krypt. "Akademia" prowadzona przez WUBP/KWMO w Krakowie w okresie 1945-1969. W jej ramach byli rozpracowywani żołnierze AK, w tym osoby które się ujawniły z działalności konspiracyjnej. Adolf Filip występuje w materiałach jako ujawniony żołnierz oddziału NSZ J. Dubaniowskiego ps. "Salwa". Oddział "Salwy" rekrutował się w dużej mierze z żołnierzy Armii Krajowej z czasów okupacji. Akta o sygn. IPN Kr 075/18 t. 1-45 (29/Ob).
.