Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Żaruk-Michalski
Nazwisko rodowe: Żaruk
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-02-1906
Imię ojca: Leon
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W PPS od 1945 r., następnie w PZPR.  Major Armii Ludowej - rozkaz personalny z 1.05.1945 r. Z wykształcenia dr filozofii w zakresie geografii gospodarczej i statystyki (1933). Pseudonimy z okresu konspiracji: Michalski, Michał. W latach 1924-1929 studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w okresie studiów członek Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. W okresie 1929-1939 nauczyciel w szkołach handlowych i administracyjnych. W okresie okupacji przebywał w Krakowie i Warszawie, zaangażowany w konspirację. Od roku 1942 w OKR Polskich Socjalistów, następnie w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów (RPPS), od 1943 roku we władzach RPPS w Warszawie (sekretarz KC partii), wziął także udział w pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej. Redagował "Robotnika" , podczas powstania warszawskiego "Barykadę Wolności". Po upadku powstania w oddziale AL im. L. Waryńskiego na Podhalu. W początkach 1945 r. w Warszawie, od 25.02. t.r. członek Tymczasowej Rady Naczelnej, od 1.07. członek Rady Naczelnej PPS, do 25.08.1946, następnie z tą samą funkcją od 23.04.1948 r. Członek Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS od 26.02.1945 r. W 1945 r. Pełnomocnik Rządu na województwo poznańskie. W okresie od marca do 16.05. 1945 sekretarz Rady Ministrów i dyrektor Biura Prezydialnego RM. Od marca 1946 r. był Przewodniczącym Delegacji Polskiej w Mieszanej Komisji Polski i ZSRR do Delimitacji Granicy [!], działającej przy MSZ. W 1948 r. podpisał w Moskwie dwie umowy graniczne. Od marca 1949 r. Przewodniczący RN m. st. Warszawy. W okresie od 26.06.1950 do 16.08.1951 zatrudniony jako Kierownik Katedry Geografii Gospodarczej w Szkole Partyjnej przy KC PZPR. Od 28.03.1952 do 7.01.1955 r. wicedyrektor Departamentu Traktatów I w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, następnie od 7.01.1955 był Przewodniczącym Komisji Delimitacyjnej przy MSZ. Od 8.10.1957 r. Przedstawiciel PRL w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Kambodży - w stopniu ministra pełnomocnego.

Źródło: Archiwum Akt Nowych KC PZPR Centralna Kartoteka 5146, s. 9, 17-18, 56, 66, 73-75, 77-78, 80-81;T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 448; PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS. Władze naczelne: I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948. Opracowali: J. Jakubowski, J. Szczeblewski. Warszawa 1985, s. 83, 85, 94, 97, 116.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji Publicznej Warszawa 16-05-1945 15-01-1949 Archiwum Akt Nowych KC PZPR Centralna Kartoteka 5146, s. 17-18; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 180..
.