Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Leon
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: WŁOCŁAWEK
Data urodzenia: 07-03-1918
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Rozalia
Znany/a też jako:
Lajbus Jabłoński
Imiona rodziców: Szyja Riwa


Dodatkowe informacje:

Wg życiorysu z 3.03.1956, pod koniec 1941 wstąpił do tworzącej się armii polskiej na terenie Związku Radzieckiego, skąd zdezerterował w maju 1942 (jak podał, z powodu prześladowań antysemickich). Został schwytany oraz osądzony przez polski sąd polowy i osadzony w więzieniu. W maju 1943 wypuszczony przez władze radzieckie. W 1944 wstąpił do Wojska Polskiego i został skierowany do 9 Zapasowego Pułku Piechoty w Żytomierzu. W listopadzie 1944 wcielony do Batalionu Szturmowego stacjonującego w Jastkowie pod Lublinem (akta osobowe sygn. IPN BU 2264/1535, k. 81).
W dniu 23.10.1964 ukarany dyscyplinarnym przeniesieniem na stanowisko pomocnika szefa Wydziału I w Głównym Inspektoracie Ochrony Przemysłu MSW oraz obniżeniem stopnia wojskowego (na etat majora) za zaniedbywanie obowiązków służbowych i nadużywanie stanowiska dla celów osobistych (akta osobowe sygn. IPN BU 2264/1535, k. 12). Od października 1944 brał udział w walkach przeciwko "bandom" NSZ w okolicach Biłgoraja i Zamościa. W 1945 brał udział w zlikwidowaniu terenowego sztabu AK we wsi Narol w powiecie lubaczowskim.
W 1969 wyjechał do Izraela na pobyt stały.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
CW WW JASTKÓW BRAK DANYCH PISARZ - 01-11-1944
IPN BU 2264/1535 131/91/153 akta osobowe
SO KBW LEGNICA BRAK DANYCH SŁUCHACZ - 01-05-1945
KBW WARSZAWA SAMODZIELNY PUŁK OCHRONY RZĄDU, KOMPANIA ZASTĘPCA DOWÓDCY DS. POLITYCZNYCH - 20-12-1945
KBW WARSZAWA ZARZĄD POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY LEKTOR - 15-06-1946
KBW WARSZAWA ZARZĄD POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY, ODDZIAŁ WYSZKOLENIA POLITYCZNEGO I PROPAGANDY, WYDZIAŁ I REFERENT - 10-02-1948
KBW WARSZAWA ZARZĄD POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY, ODDZIAŁ PROPAGANDY I AGITACJI, WYDZIAŁ I INSTRUKTOR SZKOLENIA APARATU POLITYCZNEGO - 20-12-1948
KBW WARSZAWA ZARZĄD POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY, ODDZIAŁ PROPAGANDY I AGITACJI, WYDZIAŁ I INSTRUKTOR SZKOLENIA SZKÓŁ I KURSÓW - 10-07-1949
KBW WARSZAWA INSPEKTORAT OCHRONY KIEROWNIK SEKCJI EWIDENCJI - 30-12-1949
KBW WARSZAWA INSPEKTORAT OCHRONY, WYDZIAŁ I, REFERAT III STARSZY INSPEKTOR WYDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE KIEROWNIK REFERATU - 07-05-1951
KBW WARSZAWA INSPEKTORAT OCHRONY, WYDZIAŁ INSPEKTORSKI, ZESPÓŁ WOJEWÓDZTW STARSZY INSPEKTOR - 01-06-1952
KBW WARSZAWA BRAK SŁUŻBA POZA PIONEM BP - 14-12-1954
MSW WARSZAWA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY PRZEMYSŁU INSPEKTOR - 28-11-1956
MSW WARSZAWA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY PRZEMYSŁU STARSZY INSPEKTOR - 31-01-1959
MSW WARSZAWA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY PRZEMYSŁU, WYDZIAŁ II STARSZY INSPEKTOR - 01-07-1961
MSW WARSZAWA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY PRZEMYSŁU, WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY PRZEMYSŁU ZASTĘPCA SZEFA - 03-11-1961
MSW WARSZAWA BRAK DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR I SZKOLENIA - 13-05-1964
MSW WARSZAWA GŁÓWNY INSPEKTORAT MINISTRA, WYDZIAŁ I POMOCNIK SZEFA ppłk 23-10-1964 25-07-1967
.