Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Cypryniak
Miejsce urodzenia: Wólka Okopska
Data urodzenia: 16-12-1934
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Od 1954 r. w PZPR. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Szczecinie - inżynier rolnik (1960). W latach 1951-1953 pracownik Gminnej Spółdzielni w Dorohusku.
Źródło: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej, PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 341.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Komitet Powiatowy Stargard Szczeciński PZPR 01-09-1960 07-1961 APSz Akta osobowe KW PZPR 60, C-128;
Sekretarz Komitet Powiatowy Stargard Szczeciński PZPR 31-07-1961 20-09-1963 APSz 870/43, 45, Akta osobowe KW PZPR 60, C-128;
I Sekretarz Komitet Powiatowy Goleniów PZPR 09-1963 01-1969 T. Mołdawa, s. 341, APSz Akta osobowe KW PZPR 60, C-128.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Stargard Szczeciński PZPR 01-1969 02-1971 T. Mołdawa, s. 341, APSz, Akta osobowe KW PZPR 60, C-128.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Szczecin PZPR 04-1971 11-1980 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 341.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 6-10-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 207, 341.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 06-10-1980 07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 206; . Mołdawa, s. 341
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Szczecin PZPR 07-11-1980 12-05-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s.328; AANV/264,160.
Sekretarz sekretariat Komitet Centralny Warszawa PZPR 30-04-1981 16-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 222; T. Mołdawa, s. 264
Kierownik Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 18-07-1981 14-05-1985 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 124.
Kierownik Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 14-05-1985 24-07-1986 AAN V/169; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s.126.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 14-05-1985 2-07-1986 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 41.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986 , s. 61; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1990, s. 341.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 03-07-1986 21-12-1988 TPolska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, s. 86; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 264.
Przewodniczący Centralna Komisja Kontrolno-Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-12-1988 29-01-1990 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 265.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1988 29-01-1990 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 259-260.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w zasobie IPN.
.