Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Waldemar Bogusław
Nazwisko: Pawlusek
Miejsce urodzenia: Chmielnik
Data urodzenia: 10-10-1960
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Tczew (powiat tczewski) 19-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 19.12.1981 zarejestrowany w Wydz. "C" KWMO w Gdańsku pod nr. 41964 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w charakterze kandydata na Tajnego Współpracownika (kTW). "Pozyskany do współpracy" jako Tajny Współpracownik (TW) pseud. ,,Gajew" i przejęty do dalszego prowadzenia przez Pion III RUSW w Tczewie. 03.02.1987 zdjęty z ewidencji z powodu "odmowy współpracy". Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod sygn. 23690/I. Sporządzono mikrofilm mkf 23690/1. Karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Gdańsku; dziennik rejestracyjny WUSW w Gdańsku, poz. 41964; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura ,,C" MSW; karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura ,,C" MSW. Data pozyskania na Tajnego Współpracownika nieznana.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 149/10/Gd zarządzenie z dnia 31.08.2011 r. dotyczące Waldemara Pawluska – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.