Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Ryszard
Nazwisko: Marcinkiewicz
Miejsce urodzenia: Wólka Ławska
Data urodzenia: 08-08-1937
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 11.03.1988 pod nr 12219 do sprawy krypt. "Berło" (nr rej. 12061) ze względu na konspiracyjną działalność w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. Akta o sygn. II/1102 zostały zniszczone; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia orzeczeniem z 29.07.1988 uznało R. Marcinkiewicza winnym "popełnienia wykroczenia posiadania powielacza wraz z innym wyposażeniem oraz gromadzenia nielegalnych wydawnictw z zamiarem wywołania niepokoju publicznego". Skazany został na grzywnę 50.000 zł, przepadek powielacza oraz innych przedmiotów służących do poligrafii. IPN Ra 10/28
Akta MOB "Odwołany od dostępu do wiadomosci stanowiących tajemnicę państwową na wniosek N-ka Wydz. V WUSW Radom z uwagi na konspiracyjną działalność w Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ<<Solidarność>> Ziemia Radomska. mat. segr. 50/300." IPN Ra 01/50 t. 1 (MOB-50)
.