Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Małgorzata Katarzyna
Nazwisko: Miętkiewicz
Nazwisko rodowe: Szkulimowska
Miejsce urodzenia: Brodnica
Data urodzenia: 21-05-1970
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Brodnica (powiat brodnicki) 04-12-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe o sygn. EATO 158637 prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW w Toruniu. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej WUSW Toruń, Bydgoszcz, Włocławek. Akt o sygn. EATO 158637 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Gd 1249/18 zarządzenie z dnia 05.02.2019 r. dotyczące Małgorzaty Miętkiewicz – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.