Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Salcewicz
Miejsce urodzenia: Dowol, majątek na Łotwie
Data urodzenia: 26-07-1899
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:

Ps. „Feliks” w l. 1941 – 1944. Z zawodu fizyko–chemik, koksownik. W marcu 1919 przerwał studia na Wydz. Chemicznym Politechniki Ryskiej. 03.1919 – 01.1920 rachmistrz w Sowchozie „Prezma” na Łotwie. 02.1920 – 03.1920 zarządzający w Rejonowym Oddziale Państwowych Majątków we wsi Malta (Rzeżyca) na Łotwie. 04 – 07.1920 biuralista w Konsulacie Polskim w Rydze. W lipcu 1920 wyjechał do Polski. W okresie sierpień-listopad 1920 służył jako szeregowy w 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w wojnie z bolszewikami w Warszawie. 12.1920 – 04.1921 rachmistrz w Warszawskim Urzędzie Wojewódzkim. W styczniu 1921 wstąpił na Wydz. Chemiczny Politechniki Warszawskiej (PW). 1921 – 1923 nocny kontroler normy w Państwowych Zakładach Graficznych w Warszawie. 1923 – 1925 brakarz w Centrali Odbiorców Materiałów Artyleryjskich w Warszawie. 1925 – 1926 gospodarz w Ognisku Akademickim Nr 1 w Warszawie. 01.1928 – 04.1935 młodszy asystent, a nast. st. asystent przy Katedrze Chemii Fizycznej PW. W tym czasie wiceprezes Zrzeszenia Asystentów PW. 1930 – 1932 nauczyciel chemii w Państwowym Gimnazjum im. T. Czackiego w Warszawie. W kwietniu 1935 za opracowanie nowej fizyko-chemicznej metody analizy składu czteroskładnikowej mieszaniny ciekłej na Wydz. Chemicznym PW uzyskał stopień dr. nauk technicznych. 1.05.1936 – 10.1937 zastępca kierownika Działu Węglowego w Chemicznym Instytucie Badawczym w Warszawie. 1.11.1937 – 1.09.1939 szef Koksowni w Hucie Pokój w Nowym Bytomiu. W czasie 12 – 18.09.1939 brał udział w obronie Lwowa. 10.1939 – 03.1945 członek Zarządu Spółdzielni Spożywczo-Transportowej Warszawa–Hrubieszów. 05.1940 – 05.1942 kierownik techniczny w Towarzystwie Eksploatacji Torfowisk w Warszawie. W 1941 wstąpił do Grupy Polskich Socjalistów, później do końca 1943 w Robotniczej Partii Polskich Socjalistów (RPPS), a po rozłamie do 10.1944 należał do PPS (Lewicy). 02.1942 – 08.1944 kierownik techniczny w Fabryce Chemicznej M. Leszczyński i S-ka w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego wstąpił do Brygady im. Stanisław Dubois (PAL) biorąc udział w akcji prasowej obozu PKWN. 10.1944 – 02. 1945 przebywał w obozie jenieckim Gross Born. Od marca do maja 1945 kierownik Śląsko-Opolskiej Grupy Operacyjnej Przemysłu w Koźlu. Od maja do grudnia 1945 zastępca naczelnego dyrektora w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach. 1945 – 1946 I wiceprezes KW PPS w Katowicach. Od stycznia do sierpnia 1946 wicewojewoda śląski w Katowicach. Od stycznia do grudnia 1946 poseł do Krajowej Rady Narodowej (KRN). 1946 – 1948 członek Rady Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Od 15.12.1948 w szeregach PZPR. W 1958 doradca Ministra Przemysłu Ciężkiego. Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/14989 (dawna: 8251);Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Warszawa 01-08-1946 03-1947 AAN, KC PZPR, CK XX/14989; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 199.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu i Handlu Warszawa 03-1947 04-1949 AAN, KC PZPR, CK XX/14989; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 202.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 AAN, KC PZPR, CK XX/14989;
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Warszawa 04-1949 03-1950 AAN, KC PZPR, CK XX/14989; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 186.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Górnictwa Warszawa 03-1950 11-1954 AAN, KC PZPR, CK XX/14989; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 186.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Hutnictwa Warszawa 11-1954 03-1957 AAN, KC PZPR, CK XX/14989; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 189.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Warszawa 03-1957 04-1958 AAN, KC PZPR, CK XX/14989; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 201.
.