Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Brzeski
Miejsce urodzenia: Kobyle
Data urodzenia: 20-11-1937
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Brzeski został zarejestrowany 19.10.1982 pod numerem KR 26646 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Remus" nr rejestracyjny KR 26438, prowadzonej przez Wydział V KWMO w Krakowie w okresie od 16.08.1982 do 16.08.1983. Objęty rozpracowaniem SB z uwagi na działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" (m.in. członek zakładowego Komitetu Obrony Solidarności w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym) oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie Krakowa. Po realizacji procesowej prowadzenie SOR krypt. "Remus" zakończono, materiały złożono 16.08.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16173/II-gr. Akta nie zachowały się. Materiały SOR krypt. "Remus" o sygn. 16173/II-gr. zniszczono 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Postępowanie nr RSD-47/82, prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie, przeciwko grupie osób podejrzanych o kolportaż wydawnictw bezdebitowych na ternie Krakowa oraz udział w podziemnych strukturach NSZZ "S". Władysław Brzeski został zatrzymany 30.08.1982, a następnie aresztowany. Akta zawierają m.in. protokoły przesłuchań i przeszukań, wykazy dowodów rzeczowych. Materiały dot. W. Brzeskiego wyłączono 22.10.1982 do odrębnego postępowania. Sprawę RSD-47/82 zakończono 15.12.1982 po realizacji procesowej i materiały złożono 20.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5480/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5221 oraz mikrofilm IPN Kr 096/966 (5480/III-gr.).
Akta postępowania nr RSD-72/82, wyłączonego ze sprawy RSD-47/82, prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie, przeciwko grupie osób podejrzanych o kolportaż wydawnictw bezdebitowych na ternie Krakowa. Prokuratura zastosowała wobec Władysława Brzeskiego 03.09.1982 areszt tymczasowy. Akta zawierają m.in. protokoły przesłuchań i przeszukań, wykazy dowodów rzeczowych. Sprawę zakończono 15.12.1982 po realizacji procesowej i materiały złożono 20.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5479/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5220 oraz mikrofilm IPN Kr 096/965 (5479/III-gr.).
Sprawa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dotyczące W. Brzeskiego i innych objętych śledztwem w sprawie kolportowania wydawnictw bezdebitowych na terenie Krakowa. Nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie 03.09.1982 tymczasowo-aresztowany. Śledztwo zamknięto 29.11.1982 i skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Akta o sygn. IPN Kr 97/1118 (Pg Śl II 273/82).
Sprawa sądowa przeciwko Władysławowi Brzeskiemu, pracownikowi Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Krakowie i innym z art. 48 ust 3 i art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym oskarżonym o kolportowanie wydawnictw bezdebitowych oraz kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu stanu wojennego. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 13.12.1982 został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. Akta o sygn. IPN BU 1378/45-47 (S.Wo 771/82).
Akta penitencjarne. Aresztowany tymczasowo 03.09.1982 na wniosek prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony 13.12.1982. Akta o sygn. IPN Kr 081/283 (38/1347/82).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-7175/83 dla Władysława Brzeskiego wniesione na okres 15.01.1983 do 15.01.1985 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w związku ze śledztwem RSD-72/82 oraz trwającym rozpracowaniem w ramach sprawy "Remus". Akta o sygn. IPN Kr 37/149870 (EAKR 149870).
.