Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Fedynyszyn
Miejsce urodzenia: Warchoły
Data urodzenia: 27-09-1916
Kraj urodzenia: Ukraina
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Fedynyszyn był rejestrowany pod nrem 23084 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Ruch" nr 22093 prowadzonej od 24.04.1985 przez Wydział VI WUSW w Rzeszowie "na zagadnienie prawicowej działalności w ruchu ludowym i młodzieżowym środowisku wiejskim". W materiałach znajdują się informacje o krytycznych wystąpieniach w stosunku do kierownictwa ZSL. W dn. 20.10.1986 Wydział VI WUSW w Rzeszowie założył Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zieloni" nr rejest. 24081, do której włączono Mieczysław Fedynyszyna jednocześnie wyłączając go ze SO o krypt. "Ruch". Natomiast SO krypt. "Ruch" zamknięto 25.10.1989 i 17.11.1989 umieszczono w archiwum Wydziału "C" WUSW w Rzeszowie. IPN Rz 061/11 t. 1-3 (269/IV).
W dn. 20.10.1986 Mieczysław Fedynyszyn został zarejestrowany pod nr 23084 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Zieloni" nr rejest. 24081 prowadzonej przez Wydział VI WUSW w Rzeszowie "na fakt prowadzenia prawicowej działalności w ruchu ludowym przez niektórych działaczy ZSL". Ww. krytykował kierownictwo ZSL m.in. 02.10.1986 podczas inauguracji posiedzenia politycznego "nie będąc zaproszonym i bez udzielenia głosu zwrócił się o wyjaśnienie problemu fundacji rolnej". W latach poprzednich udzielał poparcia NSZZ RI "Solidarność", postulował też rehabilitację Stanisława Mikołajczyka. SOS "Zieloni" zamknięto 03.07.1987 z powodu śmierci osoby trzeciej (głównego figuranta sprawy) oraz ze względu na podeszły wiek pozostałych rozpracowywanych. Materiały umieszczono w archiwum Wydział "C" WUSW w Rzeszowie pod sygn. 17733/II. IPN Rz 00141/2954/J (17733/2) mikrofilm.
.