Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Jadach
Miejsce urodzenia: Zarębki
Data urodzenia: 27-07-1919
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Jadach był rozpracowywany pod zagadnieniem "prawica w ruchu ludowym" przez Powiatową Delegaturę ds. BP w Kolbuszowej w ramach Sprawy Ewidencji Obserwacyjnej zarejestrowanej 22.12.1955 pod nr-em. 987. Ww. był prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Kolbuszowej i był jako "aktywista PSL zatrzymany w 1947". Sprawę zakończono i 03.12.1956 materiały złożono do archiwum pod nr-em 585, a następnie 19.02.1971 przerejestrowano do sygn. 11567/III. Materiały zniszczono w 1983 roku. Materiały o sygn. 11567/III zniszczono, IPN Rz 0198/59 (59) - Protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Informacje dot. Piotra Jadacha znajdują się w teczce zagadnieniowej dot. "prawicy w ruchu ludowym" obejmującej materiały związane z działalnością PSL zbierane od 08.02.1945 do 09.12.1948 przez PUBP z powiatów: tarnobrzeskiego, gorlickiego, kolbuszowskiego, dębickiego, mieleckiego, jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, lubaczowskiego. Piotr Jadach znajdował się m.in. w wykazie aktywistów PSL z terenu powiatu kolbuszowskiego, "którzy za dotychczasową swą działalność winni być aresztowani" przez organy bezpieczeństwa oraz w wykazie "osób podlegających aresztom prewencyjnym". IPN Rz 055/52 t. 16 (24/IV).
Informacje dot. Piotra Jadacha znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. Ww. został zatrzymany przez organy bezpieczeństwa 08.11.1947 jako podejrzany "o działalność antypaństwową". Zwolniono go z aresztu 20.11.1947. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
.