Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Florek
Miejsce urodzenia: Sonina
Data urodzenia: 09-08-1899
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Florek był figurantem Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej zarejestrowanej na jego osobę 06.07.1956 pod nr-em 1738 przez Powiatową Delegaturę ds. BP w Łańcucie. Do akt sprawy dołączono także materiały z lat poprzednich (od 09.06.1948), głównie protokoły przesłuchań osób trzecich dot. działalności Józefa Florka. Ww. były aktywnym działaczem PSL, w ramach którego miał do 1947 roku prowadzić "propagandę antyrządową", a w późniejszych latach miał być "nadal wrogo ustosunkowany tak do uspółdzielczenia wsi jak i PRL". Był także podejrzewany o nielegalne osiadanie broni, a według zeznań osoby trzeciej przesłuchiwanej przez PUBP w Łańcucie w roku 1948 miał ją namawiać do wstąpienia do WiN. Na tej podstawie był podejrzewany o przynależność do tej organizacji i był zatrzymany przez organy bezpieczeństwa w 1949 roku. Sprawę zamknięto 27.12.1956 i umieszczono (07.01.1957) w archiwum pod sygn. 1239. Materiały te przerejestrowano do sygn. 11895/II. IPN Rz 061/541 (11895/II).
Informacje dot. Józefa Florka znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Łańcucie za lata 1946-1954 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954. Ww. został aresztowany przez PUBP w Łańcucie 30.06.1949 i zwolniony 07.07.1949. IPN Rz 50/38 (210), IPN Rz 50/39 (211).
.