Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Fedor
Miejsce urodzenia: Wampierzów
Data urodzenia: 28-05-1908
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Fedor był figurantem Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej założonej na jego osobę 15.01.1958 pod nr-em rejest. 2237 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Mielcu. Ww. był rozpracowywany jako działacz "prawicy ludowej ZSL (b. czł. Zarządu Gminnego PSL)". Sprawę zamknięto i 22.03.1961 złożono do Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 2879, a następnie (24.03.1972) przerejestrowano do sygn. 13712/III. Materiały zniszczono w 1983 roku. Materiały o nr 13712/III zniszczono, IPN Rz 0198/59 (59) - Protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Teczka zagadnieniowa (nr rejestr. 1251) prowadzona w okresie od 18.05.1959 do 14.06.1971 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Mielcu na "prawicę społeczną" w ruchu ludowym. W aktach znajduje się streszczenie sprawy dot. Andrzeja Fedora, rozpracowywanego przez Referat ds. SB KP MO w Mielcu. Ww. po wydarzeniach październikowych 1956 i w kolejnych latach miał "prowadzić wrogą działalność polegająca na agitacji przeciwko członkom partii kandydującym do Sejmu i rad narodowych". W związku z jego wypowiedziami prywatnymi i publicznymi w 1958 roku odbyto z nim "rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze". W roku 1959 jego sprawa "stanęła na Komisji Porozumiewawczej Stronnictw, gdzie Fedor za szkodliwą działalność został skrytykowany i ostrzeżony". IPN Rz 055/52 t. 1 (24/IV).
.