Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konstanty
Nazwisko: Radomski
Miejsce urodzenia: Kamień
Data urodzenia: 08-02-1904
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Konstanty Radomski był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenie (SOS) nr rejestr. 10938 założonej 05.04.1975 przez Referat ds. SB Komendy Miejskiej i Powiatowej MO w Stalowej Woli na podstawie materiałów przekazanych przez Wydział III KW MO w Rzeszowie. Ww. długoletni działacz ludowy, przebywając na emeryturze zajmował się pisaniem artykułów dla ówczesnej prasy ludowej oraz opracowaniem "pamiętników, kronik, wspomnień z działalności ruchu ludowego", które służyły mu do "przemycania treści antysocjalistycznych". Zdaniem SB niektóre z jego artykułów np. odnoszące się w sposób krytyczny do polityki rolnej rządu pisane były "w sposób tendencyjny i z tego powodu nie są drukowane". Ww. krytykował także ówczesną sytuację polityczno-gospodarczą w prywatnych rozmowach. Sprawę zakończono z powodu podeszłego wieku rozpracowywanego, a materiały 10.03.1977 umieszczono w archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 16215/II. IPN Rz 043/907 (16215/II).
.