Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Bicki
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 30-01-1966
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Bicki był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), przekwalifikowanej następnie na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Iskra" (nr rej. Go 5614). Sprawa prowadzona była przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim od 5.11.1982 do 1990 roku. Tomasz Bicki został 10.12.1982 zarejestrowany do sprawy pod numerem Go 5752 jako członek organizacji "Młodzieżowy Ruch Oporu". 23.11.1988 przerejestrowany (z zachowaniem numeru) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania "Dezerterzy". Materiały sprawy zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Rozpracowywany w okresie 23.11.1988-29.01.1989 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Dezerterzy" (nr rej. Go 8605), prowadzonej od 1987 do 1990 roku. Tomasz Bicki został wyrejestrowany z SOR "Dezerterzy" 29.01.1989 i zarejestrowany w SOR "Agitator". Materiały sprawy zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) "Agitator", przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), prowadzona przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 10.11.1988-12.08.1989. Sprawa początkowo zarejestrowana pod numerem Go 9251, a od 15.05.1989 pod numerem Go 9422. Tomasz Bicki był rozpracowywany w sprawie od 29.01.1989 jako działacz NSZZ "Solidarność". Materiały 1103/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa dot. „nielegalnego związku Młodzieżowy Ruch Oporu”, prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Organizacja zajmowała się m.in. kolportażem ulotek i literatury bezdebitowej oraz malowaniem znaków i haseł na murach. Postępowanie wszczęto 8.11.1982 na podstawie materiałów operacyjnych Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Tomasz Bicki występuje w materiałach jako członek ww. związku, biorący udział w kolportażu materiałów. Postępowanie zamknięto 10.11.1982. Wymienionemu zarzucono, że „działając w porozumieniu z innymi osobami brał udział w związku >Młodzieżowy Ruch Oporu<, a nadto przechowywał w celu rozpowszechnienia ulotki i materiały o treści antypaństwowej”. IPN Sz 03/33 (96/III).
Akta kontrolne śledztwa dot. „Młodzieżowy Ruch Oporu” prowadzonego wobec innej osoby. W materiałach znajduje się informacja, że Tomasz Bicki był członkiem ww. organizacji, prowadzącym kolportaż ulotek. Dotyczyło go odrębne postępowanie RSD 24/82. IPN Sz 03/39 (103/III).
Akta administracyjne KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp., obejmujące lata 1978-1990, dotyczące wydanych przez Wydział Śledczy zastrzeżeń wyjazdów za granicę. Akta prowadzone są w formie tabelarycznej, uwzględniającej dane osobowe, nr repertorium sprawy w związku z którą zastrzeżenie wydano, datę wniesienia i zakończenia zastrzeżenia. Tomasz Bicki figuruje pod poz. 129 jako osoba, co do której wniesiono zastrzeżenie od 10.11.1982 do 10.11.1984 w związku z postępowaniem RSD 24/82. IPN Sz 05/8 t. 37 (8/90).
.