Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Modzelewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 29-07-1952
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Modzelewski został internowany w ramach Akcji „Jodła” dnia 9.05.1982 roku. Na wniosek Wydziału V KW MO w Wałbrzychu. Powód internowania: “członek etatowy Zarządu MKK Świdnica”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Zwolniony w dniu 10.07.1982. IPN Wr 30/176 (154/82).
Wiesław Modzelewski został zarejestrowany w dniu 14.10.1982 przez Referat V RUSW SB Świdnica do numeru 5632 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. “Konserwator” zarejestrowanej pod nr. 5183. Powód rejestracji: “wroga działalność w środowiskach terrorystycznych. Prowadzenie sprawy zakończono 23.02.1985 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej”. Materiały 19.06.1985 złożono do archiwum Sekcji “C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Wałbrzychu pod sygnaturą 1797/II. Materiałów brak. Materiałów o sygnaturze 1797/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" wrzesień-październik 1981 roku, część I, Biuro "C" MSW, Warszawa 1984. IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
Widnieje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego – darowizna osoby prywatnej. IPN Po 161/1.
.