Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław Marian
Nazwisko: Leszczycki
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 08-05-1907
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Od stycznia 1945 r. w PPS, następnie w PZPR. Przedtem członek Związku Harcerstwa Polskiego w tym członek ZHP z czasów walki o niepodległość. Z wykształcenia geograf, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr geografii (1932 r.), docent w 1945 r. W latach 1929 – 1939 asystent, w 1945 r. profesor nadzwyczajny antropogeografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1948 r. na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie od 1954 r. był profesorem zwyczajnym geografii ekonomicznej. W latach 1952 – 1970 kierownik Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969 – 1970 członek Senatu UW. W listopadzie 1939 r. aresztowany przez Niemców w ramach "Sonderaktion Krakau" wraz z grupą profesorów UJ i więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau do 15.01.1941 r. Po zwolnieniu pracował jako telefonista, potem urzędnik w Wodociągach Miejskich oraz w Sekcji Opieki nad Wysiedlonymi Polakami w Krakowie. Zaangażował się również w konspirację i tajne nauczanie pod pseudonim "Robert". W maju 1945 r. poseł do Krajowej Rady Narodowej (KRN), w styczniu 1947 r. poseł na Sejm Ustawodawczy. Od czerwca 1945 r. pełnił funkcję rzeczoznawcy dla spraw granicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uczestnik konferencji w; Moskwie, Poczdamie, Pradze i Paryżu. W okresie marzec 1950 lipiec 1951 r. pełnił funkcję Zastępcy Pełnomocnika Ministra Szkół Wyższych i Nauki ds. Kongresu Nauki Polskiej. Od kwietnia 1952 r. członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz zastępca sekretarza PAN. W 1964 r. członek rzeczywisty PAN, Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN (do 1965 r.). Od 1953 r. dyrektor Instytutu Geografii PAN, autor wielu prac w swojej dziedzinie.

 

ŹRÓDŁO: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17334, s. 4, 10-12, 54, 55, 59.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 28-11-1946 07-1950 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17334, s. 10-12, 65; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 208.
.