Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edmund Piotr
Nazwisko: Grabowski
Miejsce urodzenia: Psary powiat Będzin
Data urodzenia: 29-06-1908
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Inżynier górniczy. W 1923 wstąpił do Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu i w 1929 uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1929 zapisał się na Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie, gdzie 19.05.1936 uzyskał stopień inżyniera. 1.11.1946 wstąpił do PPS, od 15.12.1948 w szeregach PZPR. Praca zawodowa: 1.04.1936 – 30.09.1936 nadgórnik w Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) „Jankowice” w Boguszowicach. 1.10.1936 – 31.07.1937 nadgórnik w KWK „Chwałowice” w Chwałowicach. 1.08.1937 – 30.06.1938 sztygar oddziałowy w KWK „Chwałowice”. 1.07.1938 – 31.12.1938 technik wentylacyjny w KWK „Chwałowice”. 1.01.1939 – 31.08.1939 zastępca kierownika robót górniczych; kierownik biura organizacyjno-kontrolnego w KWK „Chwałowice”. 1.09.1939 – 30.07.1940 pozostawał bez pracy. 1.08.1940 – 31.12.1942 sztygar w KWK „Kazimierz”. 1.01.1943 – 31.01.1945 pracownik magazynowy (biurowy) w KWK „Kazimierz”. 1.02.1945 – 30.03.1945 kierownik statystyki w Dyrekcji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (ZPW) w Katowicach. 31.03.1945 – 28.02.1949 dyrektor KWK „Chwałowice”. 1.03.1949 – 31.01.1950 główny inżynier planowania w Dyrekcji Rybnickiego ZPW. 1.02.1950 – 23.02.1953 wicedyrektor Departamentu Produkcji Górniczej Węglowej w Ministerstwie Górnictwa. 4.12.1951 – 12.12.1951 członek delegacji Ministerstwa Górnictwa na Konferencję Komitetu Węglowego ONZ w Szwajcarii. W okresie 7.06.1955 – 30.01.1957 prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. W latach 1.12.1964 – 13.04.1973 ponownie prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Od 2.01.1969 pełnomocnik Rządu do Spraw Szkód Górniczych.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/5931 (dawna: 5933); AIPN BU 1532/826. Akta paszportowe; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 240.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Górnictwa Warszawa 24-02-1953 6-06-1955 AAN, KC PZPR, CK XX/5931.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Górnictwa Węglowego Warszawa 01-1957 03-1957 AAN, KC PZPR, CK XX/5931; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 187.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Warszawa 03-1957 30-11-1964 AAN, KC PZPR, CK XX/5931; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 186.
.