Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Wołyniec
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 28-01-1969
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Wołyniec w dniu 15.07.1986 został zarejestrowany pod nr Go 8334 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Iskra" (nr rej. Go 5614) prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp. od dnia 05.11.1982, następnie przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Andrzej Wołyniec był rozpracowywany jako osoba, która m.in. brała udział w nielegalnych demonstracjach, rozpowszechniała "bez wymaganego zezwolenia ulotki i eksponowała transparenty". Za swoją działalność ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Zielona Góra oraz przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Stalowa Wola. Prawdopodobnie od 19.02.1987 rozpracowywanie kontynuowano w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) "Dezerterzy" nr rej. Go 8605 (nr rej. figuranta pozostał bez zmian). W dniu 12.01.1990 sprawę "zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum lub innej jednostki". Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Wołyniec występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Alternatywa" nr rej. Go 48429, prowadzonej w okresie 15.02.1984-26.03.1990 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Figuruje w sprawie jako "członek nieformalnych struktur młodzieżowych w Gorzowie Wlkp. o ps. >Gucio<, który uczestniczył w imprezie plenerowej pn. >Festiwal Pokoju - Hyde Park 88< zorganizowanej w miejscowości Białogóra w dniach 26.07-04.08.88 przez ruch >Wolność i Pokój<". IPN Gd 0027/3842 (19960/II).
Akta administracyjne Wydz. Śledczego WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Andrzej Wołyniec figuruje w dokumencie z dnia 29.11.1987 jako zatrzymany za to, że "według informacji funkcjonariuszy operacyjnych, podjął próbę liczenia ilości osób wchodzących do jednego z lokali komisji ds. referendum. Po dokonaniu przeszukania osobistego został zwolniony". IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91).
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Zielina Góra. Andrzej Wołyniec orzeczeniem z dnia 26.02.1988 został skazany na karę grzywny. Uznany winnym tego, że "w dniu 22.01.1988 około godz. 15.00 w Zielonej Górze działając wspólnie z (...) wspiął się na zadaszenie nad wejściem do Domu Towarowego >Centrum< przy ul. Westerplatte, skąd bez wymaganego zezwolenia rozrzucał ulotki i eksponował napisy w miejscu do tego nieprzeznaczonym". IPN Po 97/3 (465/88).
Akta sprawy o wykroczenie Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Stalowej Woli. Andrzej Wołyniec orzeczeniem z dnia 30.08.1988 został skazany na karę grzywny. Uznany winnym tego, że "w dniu 28.08.1988 o godz. 13.30 na ul. 1 Maja w Stalowej Woli brał udział w nielegalnym zgromadzeniu zakłócając spokój i porządek publiczny wykrzykując hasła antypaństwowe >Nie ma wolności bez Solidarności, Solidarność była i jest<, niosąc transparent, kolportując ulotki antypaństwowe". IPN Rz 415/34 (Kw 1479/88).
Andrzej Wołyniec figuruje w materiałach będących darowizną osoby prywatnej - "Lista rekompensat wypłaconych prawdopodobnie przez Arcybiskupi Komitet Pomocy w Krakowie dla osób skazanych na karę grzywny za nielegalna działalność w latach 1982-1988". IPN Kr 144/6.
.