Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Sobieraj
Miejsce urodzenia: Kaniów
Data urodzenia: 06-02-1951
Imię ojca: Marian
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Ppl.562/Lu/11, zarządzenie z dn. 17.01.2012 r. dot. Macieja Sobieraja. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne M. Sobieraj występuje w materiałach dot. działalności Kurii Lubelskiej - dn. 17.03.1973 bedąc studentem IV roku historii KUL, brał udział w dyskusji na Plenum RU ZSP przy KUL, przeciwstawiając się powołaniu na KUL-u SZSP, co zostało szczegółowo opisane w stenogramie z dn. 27.03.1973. IPN 0639/192 (11/79)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". M. Sobieraj był redaktorem d/s informacji w MKZ NSZZ "Solidarność", a następnie I-szym redaktorem w Biurze Informacyjnym Zarządu Regionu. IPN Lu-018/162
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR krypt. "Grzybnia". Sprawa dot. "nielegalnej bazy poligraficznej b. NSZZ >Solidarność< w Lublinie". Akta o sygn. II/11473 wybrakowano 20.10.1989; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Meldunek Operacyjny /Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany jako Osoba do Meldunku operacyjnego 03, a następnie do SOR krypt. "Krety". Sprawa dot. działalności wydawniczej i kolportażowej w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Lublinie. W dn. 1.02.1985 M. Sobieraj został przerejestrowany do nr 32409. Akta o sygn. II/11582 wybrakowano 20.10.1989; wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 1.02.1985 do KE krypt. "Klerykał". Do akt włączono materiały z SOR "Krety". Kontrolowany w ramach sprawy obiektowej krypt. "Ciemnogród" nr rej. 2005 dot. Katolickiego Uniwersytetu Lubleskiego. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej, wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta administracyjne W materiałach znajduje się zapis dot. przeszukania mieszkania M. Sobieraja w dn. 29.04.1983. IPN Lu-0192/33
Akta administracyjne "Książka kontroli osób zatrzymanych" - zapis dot. zatrzymania M. Sobieraja na 48 godz. w dn. 29.04.1983. IPN Lu-183/5
.