Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Popiel
Miejsce urodzenia: Gorzów Wlkp.
Data urodzenia: 28-04-1965
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta postępowania przygotowawczego Wydz. Śledczego KWMO w Gorzowie Wlkp. nr RSD 23/82 prowadzonego w okresie 06.11.1982-17.01.1983. Ryszard Popiel został objęty śledztwem w sprawie "kolportowania na terenie Gorzowa Wlkp. ulotek i innych nielegalnych wydawnictw". Ww. występuje jako osoba podejrzana o to, że "w styczniu 1982 w Gorzowie Wlkp. założył związek >Młodzieżowy Ruch Oporu<, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jednocześnie od stycznia do listopada 1982 kolportował ulotki nawołujące do demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. Niniejsza sprawa, prowadzona była początkowo w trybie doraźnym. 19.11.1982 wszystkim podejrzanym zmieniono środek zapobiegawczy z tymczasowego aresztu na dozór MO". W dniu 29.12.1983 sprawę zdjęto z ewidencji. IPN Sz 03/27 (76/III).
Akta nadzoru Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze. Ryszard Popiel dnia 10.11.1982 został aresztowany tymczasowo i osadzony w areszcie śledczym w Zielonej Górze. W akcie oskarżenia z dnia 17.01.1983, Ryszard Popiel został oskarżony o to, że "w styczniu 1982 był jednym z inicjatorów założenia w Gorzowie Wlkp. związku o nazwie >Młodzieżowy Ruch Oporu<, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, kolportując jednocześnie w okresie od stycznia do listopada 1982 ulotki nawołujące do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego wprowadzonego dekretem Rady Państwa". Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z dnia 09.02.1983 Ryszard Popiel został skazany na 6 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu wykonania kary na 3 lata. Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie, postanowieniem z dnia 20.08.1993, ww. wyrok zmienił, uniewinniając Ryszarda Popiela. IPN Po 417/27 (Ds. 1282/82/S, Pg.Sl.II 109/82).
Aktach tymczasowo aresztowanego Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Ryszard Popiel został osadzony w dniu 11.11.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze z dnia 10.11.1982 o zastosowaniu wobec ww. środka zapobiegawczego. Zwolniony z aresztu 19.11.1982. IPN Po 142/1338 (Pg.Śl II 109/82).
W materiałach ewidencyjnych KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp. Ryszard Popiel jest objęty zastrzeżeniem wyjazdów poza granice PRL na okres 10.11.1982-10.11.1984. IPN Sz 05/8 t. 37.
Ryszard Popiel w dniu 9.12.1982 został zarejestrowany pod numerem Go 5736 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Iskra" (rej. Go 5614 z dnia 05.11.1982), następnie przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Sprawa prowadzona była przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Ryszard Popiel był rozpracowywany ze względu na swój udział "w nielegalnej organizacji młodzieżowej >Młodzieżowy Ruch Oporu< w Gorzowie Wlkp.". W dniu 13.10.1986 sprawę przekazano do archiwum Wydz. "C" WUSW w Zielonej Górze. Materiały o nr rej. Go 5614 "Iskra" zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Ryszard Popiel od dnia 09.06.1986 był inwigilowany w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) nr rej. 55737 przez Wydz. IV WUSW w Zielonej Górze jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w m. Gościkowo. Sprawę zakończono 15.09.1988. Matriały o sygn. 5058/II zniszczono. Protokół brakowania akt nr 63/89 z dnia 11.09.1989 WUSW w Zielonej Górze. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.