Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Albin
Nazwisko: Jakubczak
Miejsce urodzenia: Ludwików
Data urodzenia: 24-02-1907
Imię ojca: Andrzej
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ks. Albin Jakubczak, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Krobi, został objęty postępowaniem śledczym w sprawie podejrzenia o współpracę z organizacją o charakterze zbrojnym pod nazwą „AK-Zawisza”, działającą na terenie Krobi. Od lutego do września 1949 ks. Albin Jakubczak był w posiadaniu wiadomości o działalności na terenie Krobi ww. organizacji i nie zgłosił tego faktu władzom. Ponadto, od 1947 do 1949 roku miał on prowadzić na terenie Krobi działalność propagandową skierowaną przeciw rządowi PRL. Ks. Albin Jakubczak został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Poznaniu 26.11.1949. W toku śledztwa ustalono, że w lipcu 1949 z księdzem Albinem Jakubczakiem skontaktował się dowódca organizacji o charakterze zbrojnym „AK-Zawisza” M. R., przekazując mu ulotki i prosząc o wypożyczenie powielacza. Ks. Albin Jakubczak powielacza nie wypożyczył, ale pochwalił działania grupy, zalecając kontynuowanie dalszej działalności. Na mocy aktu oskarżenia z 24.03.1950 ks. Albin Jakubczak został oskarżony o rozpowszechnianie na terenie Krobi od maja 1947 do 26.11.1949 informacji uznanych z wrogie i godzące w ustrój PRL. Miał także współpracować z organizacją o charakterze zbrojnym „AK-Zawisza”, działającej na terenie Krobi i utrzymywał fakt jej istnienia w tajemnicy przez władzami. IPN Po 04/1193 (8041/III).
Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 23.09.1950 ks. Albin Jakubczak został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw politycznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. W poczet zasądzonej kary zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania od 26.11.1949. Obrońca skazanego złożył skargę rewizyjną do Najwyższego Sądu Wojskowego 30.09.1950. Najwyższy Sąd Wojskowy na mocy postanowienia z 12.12.1950 uchylił wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 23.09.1950 i nakazał zwolnić ks. Albina Jakubczaka z więzienia, nakazując mu informowanie Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu o każdej zmianie miejsca zamieszkania. IPN Po 75/3034 (Sr. 317/50).
Akta Sprawy Obiektowej krypt. „AK-Zawisza” założonej celem kontroli operacyjnej byłych członków organizacji o charakterze zbrojnym pod nazwą „AK-Zawisza”, działającej na terenie powiatu gostyńskiego. W toku działań operacyjnych ustalono, że ks. Albin Jakubczak, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Krobi, ukrywał w lipcu 1949 na plebani członka organizacji o charakterze zbrojnym „AK-Zawisza”. Ks. Albin Jakubczak miał także utrzymywać kontakty z członkami organizacji „AK-Zawisza” i zachęcać do kolportowania ulotek o treści antyrządowej. W jego kazaniach doszukano się treści o charakterze antyrządowej i wrogiej. IPN Po 003/387/1-2 (393/IV).
Ks. Albin Jakubczak występował w aktach Sprawy Operacyjnej Obserwacji o krypt. „Brzoza” o sygn. 5370/II wytworzonych przez KPMO w Gostyniu. Akta zostały wybrakowane przez KWMO w Poznaniu 19.12.1981 za protokołem brakowania akt nr 45 z 02.01.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 5370/II zniszczono 19.12.1981. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
„Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza” o sygn. 10072/II dot. ks. Albina Jakubczaka, wytworzona przez KWMO w Poznaniu, została wybrakowana przez KWMO w Poznaniu 19.12.1981 za protokołem brakowania akt nr 45 z 02.01.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiały o sygn. 10072/II zniszczono 19.12.1981. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie nr 63 Wydziału „C” KWMO w Poznaniu pt. "Nielegalna młodzieżowa organizacji Armia Krajowa, krypt. >Zawisza<. Gostyń”. W wyniku pracy śledczej oficerów PUBP w Gostyniu uzyskano zeznania członków organizacji o charakterze zbrojnym „AK-Zawisza”. Wynikało z nich, że ks. Albin Jakubczak kontaktował się z członkami ww. organizacji. Ci prosili go o wypożyczenie powielacza do odbijania ulotek. Ks. Jakubczak miał pochwalić działania organizacji, ale przestrzegł przed walką zbrojną, namawiając ich do skupieniu się na działalności politycznej. Powielacza jednak nie udostępnił z uwagi na możliwość kontroli za strony PUBP lub KPMO w Gostyniu. IPN Po 05/212/1-3 (63).
.