Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Jacek
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 14-04-1953
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Magazynier”. Sprawa była prowadzona pod nr 32182 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Poznaniu w okresie od 07.01.1982 do 06.11.1984. Powodem założenia Kwestionariusza była działalność Macieja Ostrowskiego w NSZZ „Solidarność”. Maciej Ostrowski pracujący w Wydziale Zaopatrzenia Międzynarodowych Targów Poznańskich, zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Targach. Od momentu założenia „Solidarności” Maciej Ostrowski miał wielokrotnie wypowiadać się negatywnie o władzach PRL i inspirować współpracowników do przerw w pracy. Maciej Ostrowski został objęty działaniami operacyjnymi, których celem było sprawdzenie, czy po delegalizacji „Solidarności” dalej prowadzi działalność uznaną za wrogą na terenie zakładu pracy. W dniu 06.11.1984 założono wniosek o zakończenie prowadzenia Kwestionariusza Ewidencyjnego. Powodem zakończenia sprawy był fakt, że po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności”, Maciej Ostrowski zaniechał prowadzenia działalności uznanej za wrogą. IPN Po 08/1500 (11449/II), IPN Po 0186/258 (333/2) mikrofilm.
.