Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Kazimierz
Nazwisko: Flejter
Miejsce urodzenia: Jadowniki Rycerskie
Data urodzenia: 24-02-1950
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Mieczysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Flejter, który przed wprowadzeniem stanu wojennego należał do aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” w Rybnickich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Rybniku został internowany 16.01.1982 na podstawie decyzji nr Ry-19. Zwolniony 23.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. W dniu 19.04.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40170/II. IPN Ka 043/1037 t. 2 (40170/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Grzegorza Flejtera, który został zatrzymany na podstawie decyzji nr RY-19 z dn. 16.01.1982 w związku z „prowadzeniem działalności antypaństwowej”. W okresie od 19.01.1982 do 10.03.1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, następnie został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Od 15.04.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony 23.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. Akta o sygn. IPN Ka 42/158 to karta depozytowa ww. IPN Ka 43/380 (8/82), IPN Ka 42/158 (8/82).
Grzegorz Flejter był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Harcerz” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 22.09.1982 pod nr. rej. KA 50945 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału V-2 KW MO Katowice, a następnie Sekcję V KM MO/RUSW Rybnik. Ww., który jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Rybnickich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego w Rybniku „wywierał negatywny wpływ na załogę” i „podejmował próby zmierzające do wyprowadzenia Komitetu Zakładowego PZPR poza zakład pracy” został objęty po zwolnieniu z internowania kontrolą operacyjną z uwagi na „poglądy, postawę i wypowiedzi o charakterze antypartyjnym i antyrządowym”. Celem sprawdzenia było ustalenie kontaktów ww. oraz podjęcie działań „uniemożliwiających negatywny wpływ figuranta na załogę”. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, a 04.09.1983 Grzegorz Flejter został zatrzymany podczas uroczystości związanych z odsłonięciem Pomnika Harcerzy Września w Katowicach, ponieważ podczas śpiewania „Roty” będąc w mundurze instruktora ZHP „trzymał uniesioną w górę rękę z ułożonymi palcami w kształcie litery >V<”. Ww. był również kontrolowany przez osobowe źródła informacji (OZI). „Nękające działania aparatu partyjnego” skłoniły Grzegorza Flejtera do podjęcia starań o wyjazd emigracyjny do USA. SOS krypt. „Harcerz” zakończono 15.01.1985. W dniu 05.02.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40170/II. IPN Ka 043/1037 t. 1 (40170/II).
Grzegorz Flejter występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Zapalarka”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 22.05.1982 pod nr. rej. KA 49743 i była prowadzona była przez Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału V-2 KW MO Katowice, następnie przez Sekcję V KM MO/RUSW Rybnik i Wydział Służby Bezpieczeństwa RUSW Rybnik. Sprawę założono w celu „ochrony operacyjnej” Rybnickich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego oraz „ujawniania i zapobiegania źródłom zagrożeń i ich skutkom”. Grzegorz Flejter, który we wrześniu 1980 podczas protestu załogi był członkiem Komitetu Strajkowego, a następnie wszedł w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” występuje w materiałach sprawy w związku z omówieniem SOS krypt. „Harcerz” nr rej. KA 50945. SO krypt. „Zapalarka” została zakończona 03.11.1989 w związku z „likwidacją zagrożenia”. W dniu 13.09.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 617/IV. IPN Ka 030/347 (617/IV).
Akta paszportowe ww., który we wrześniu 1983 jako osoba internowana w okresie stanu wojennego złożył wniosek o wydanie zezwolenia na wyjazd za granicę na pobyt stały. W aktach znajduje się m.in. informacja, że Grzegorz Flejter, który po zwolnieniu z internowania nadal „prezentował stanowisko antypolskie i antyradzieckie”, będąc instruktorem ZHP w Wodzisławiu Śląskim „wychowywał młodzież w duchu niezgodnym z oczekiwaniami władz politycznych”. IPN Ka 201/26016 (EARY 26016).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od dn. 19.01.1982 do 10.03.1982, kiedy został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. IPN Ka 175/711.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od 10.03.1982 do15.04.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
Materiały administracyjne Biura „C” MSW z 1984 zawierające „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność, wrzesień-październik 1981”. Informator ma układ regionalny, znajdują się w nim opracowania dotyczące delegatów na Zjazd NSZZ „Solidarność” w tym Grzegorza Flejtera - delegata z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Rybnickich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego w Rybniku. IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
.