Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Adam
Nazwisko: Gajos
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 26-07-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Malarz” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 08.03.1982 pod nr CZ 6167 i była prowadzona przez Wydział III KWMO Częstochowa. Sprawę założono w związku z ujawnieniem 05.03.1982 „antyradzieckich napisów” i znaku „Polski Walczącej” wykonanych czerwoną pastą pigmentową do farb na ścianach dwóch klatek schodowych w bloku przy ul. Kowalskiego w Częstochowie. W wyniku podjętych działań operacyjnych zatrzymano Janusza Gajosa (przeszukanie w miejscu zamieszkania ujawniło 20 tubek pasty). Z uwagi na powyższe ww. został objęty rozpracowaniem w ramach SOR „Malarz”. Celem rozpracowania było ustalenie motywów i pobudek działania ww., rozpoznanie jego kontaktów oraz ujawnienie ewentualnych inspiratorów wykonania „wrogich napisów”. Ww. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do wykonania napisów „Precz ZSRR od PRL” stwierdzając, iż czynu tego dokonał będąc pod „dużym wrażeniem” audycji nadawanych przez Radio Wolna Europa i Głos Ameryki, których był systematycznym słuchaczem. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Częstochowie na Janusza Gajosa jako sprawcę „napisów antypaństwowych”, został sporządzony wniosek do Kolegium Karno-Administracyjnego. SOR „Malarz” zakończono 17.05.1982, a w dn. 04.06.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 1017/II. IPN Ka 027/505 (1017/II).
.