Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urszula
Nazwisko: Kiernicka
Miejsce urodzenia: Brzeżany
Data urodzenia: 15-03-1922
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Urszula Kiernicka była kontrolowana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Grupa” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 22.04.1985 pod nr. rej. KA 58658 i prowadzonej przez Wydział V RUSW Gliwice. Sprawa została wszczęta w związku z informacją operacyjną, z której wynikało, że na terenie Biura Studiów Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach, działa grupa zajmująca się kolportażem literatury bezdebitowej oraz zbieraniem składek pieniężnych na zasiłki dla członków zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność”. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego oraz charakteru działalności „nielegalnej struktury”. Urszula Kiernicka, w mieszkaniu której członkowie „nielegalnej” grupy urządzili „lokal konspiracyjny” przeznaczony na składanie i magazynowanie materiałów poligraficznych została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej jako figurant SOR „Grupa” w dn. 08.04.1986 pod nr. rej. KA 61273. W związku z prowadzoną sprawą przeszukano miejsce zamieszkania Urszuli Kiernickiej (ujawniono m.in. materiały bezdebitowe) i objęto ww. śledztwem sygn. akt 1 Ds. 1686/85. W ramach prowadzonego rozpracowania zastosowano środki techniki operacyjnej, podsłuch telefoniczny oraz podsłuch pokojowy, wykorzystano również 3 tajnych współpracowników. SOR zakończono 10.06.1988. W dniu 12.09.1988 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42950/II, a w dn. 15.10.1988 materiały archiwalne zmikrofilmowano. IPN Ka 048/480 (42950/II), IPN Ka 0169/773 (42950/2) mikrofilm.
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 1/86 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gliwicach (sygn. akt 1 Ds. 1686/85). Postępowanie zostało wszczęte 31.12.1985 w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw. W ramach prowadzonych czynności 14.04.1986 w miejscu zamieszkania ww. przeprowadzono rewizję (ujawniono m.in. „duże ilości papieru maszynowego i drukarskiego” i „nielegalne” wydawnictwa). Urszula Kiernicka została zatrzymana na 48h i przesłuchana. W dniu 15.04.1986 ww. obwiniono o to, że w okresie od 13.12.1981 do 14.04.1986 w Gliwicach i innych miejscowościach, podjęła działania w celu „wywołania niepokoju publicznego”, polegające na drukowaniu kolportowaniu i rozpowszechnianiu „nielegalnych” wydawnictw m.in. „Biuletyn Dolnośląski” i inne, zawierających „nieprawdziwe bądź tendencyjne” informacje dot. spraw polityczno-społecznych, tj. o czyn z art. 282„a” § 1 kk w zw. z art. 58 kk i tymczasowo aresztowana. Postępowanie zakończono 15.09.1986 na mocy ustawy o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw z dn. 17.07.1986. W toku śledztwa przesłuchano 53 świadków, aresztowano 13 osób, dokonano 24 przeszukań i 16 oględzin. a 14.01.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9622/III. IPN Ka 029/881 t. 1-6 (9622/III).
Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., która został zatrzymana na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gliwicach (sygn. akt 1Ds. 1686/85) jako podejrzana o popełnienie przestępstwa z art. 282„a” § 1 kk w zw. z art. 58 kk. Od 27.05.1986 (zatrzymana 14.04.1986) Urszula Kiernicka przebywała w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniona 01.08.1986 na podstawie decyzji Prokuratury Rejonowej w Gliwicach, która w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 17.07.1986 uchyliła tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec ww. IPN Ka 34/310 t. 1-2 (77/86).
W aktach paszportowych znajduje się informacja dot. „zabezpieczenia” ww. (Z-01211/86), które zostało wydane 30.04.1986 w związku z zawiadomieniem Prokuratury Rejonowej w Gliwicach o przedstawieniu Urszuli Kiernickiej zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 282 „a” § 1 kk w zw. z art. 58 kk (sygn. akt 1 Ds. 1686/85). IPN Ka 182/70976 (EAGL 70976).
.