Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Wacław
Nazwisko: Bosiacki
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 05-06-1964
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Bosiacki był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Iskra (nr rej. Go 5614), przekwalifikowanej następnie na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawa prowadzona w okresie od 9.12.1982 do 1990 roku. Roman Bosiacki został zarejestrowany do sprawy 9.12.1982 pod numerem Go 5745 jako aktywny członek "Młodzieżowego Ruchu Oporu", działającego na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Zdjęty z ewidencji 28.11.1987. Materiały SOR "Iskra" włączono do akt SOR "Dezerterzy", które zniszczono w 1990 roku. Materiały włączone do SOR "Dezerterzy", a następnie zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Gorzowie Wlkp., wszczętego na podstawie materiałów operacyjnych. Sprawa dotyczyła produkcji i rozpowszechniania na ternie Gorzowa Wlkp. „nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej”. Dnia 3.11.1982 ujawniono u jednego z uczniów szkoły średniej biuletyn informacyjny „Iskra” wydany przez „Młodzieżowy Ruch Oporu”. W toku postępowania zatrzymano szereg uczniów, u których w wyniku przeszukań ujawniono także inne wydawnictwa bezdebitowe. Postępowanie w sprawie „publicznego nawoływania do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania obowiązującemu porządkowi prawnemu” wszczęto w dniu 6.11.1982. Romanowi Bosiackiemu postawiono zarzut o to, że w okresie od stycznia do listopada 1982 w Gorzowie Wielkopolskim brał udział w związku o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu”, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych. Zarzut ten następnie zmieniono w ten sposób, że zarzucono mu bycie jednym z inicjatorów założenia „Młodzieżowego Ruchu Oporu” którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a także kolportaż ulotek nawołujących do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. Akt oskarżenia wniesiono 17.01.1982. Wojskowy Sąd Garnizonowy, wyrokiem z dnia 9.02.1983, sygn. Sg.W 7/83 skazał Romana Bosiackiego na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą warunkowo zawiesił. IPN Sz 03/27 (76/III).
Akta Nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze dot. postępowania w sprawie organizacji „Młodzieżowy Ruch Oporu”, działającej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W materiałach występuje Roman Bosiacki, który jako członek ww. organizacji prowadził kolportaż ulotek. Skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W aktach znajduje się ponadto wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z 20.08.1993 (sygn. WRN 104/93), zmieniający wyrok skazujący w stosunku do Romana Bosiackiego poprzez uniewinnienie od zarzucanych mu czynów. IPN Po 417/27 (Pg. Śl. 109/82).
Akta tymczasowo aresztowanego Romana Bosiackiego. Aresztowany na mocy postanowienia z dn. 13.11.1982, w związku ze śledztwem dot. organizacji „Młodzieżowy Ruch Oporu”. Zwolniony z aresztu na mocy postanowienia z 19.11.1982. IPN Po 142/1324 (5264).
Na karcie Pz-4/1 znajduje się informacją o wniesieniu przez Wydz. Śledczy KWMO w Gorzowie Wielkopolskim wobec Romana Bosiackiego zastrzeżenia na wyjazdy do wszystkich krajów świata od grudnia 1982 do 13.11.1984. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.