Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Nowacki
Miejsce urodzenia: Grodno
Data urodzenia: 27-08-1928
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa, prowadzonego przez PUBP w Szczecinku, dotyczące utworzenia nielegalnej organizacji „WiN” i „Armia Leśna”. Działania ww. organizacji polegały m.in. na rozbrajaniu milicjantów (w tym w wyniku akcji przeciwko posterunkom MO) w celu uzyskania broni i akcjach ulotkowych. Tadeusz Nowacki został zatrzymany na podstawie rozkazu zatrzymania Szefa PUBP w Szczecinku z 31.07.1946 w związku z podejrzeniem o przynależność do „Armii Leśnej”. Tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie na podstawie postanowienia z 5.08.1946. W toku śledztwa ustalono, że wymieniony z własnej inicjatywy przyłączył się do nielegalnej organizacji, brał udział w jej zebraniach oraz pomagał w kolportażu ulotek. W sprawie wniesiono przeciwko wymienionemu akt oskarżenia. IPN Sz 00101/43 t. 1-2 (236/III).
Akta postępowania prowadzonego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie w okresie 27.08.1946-14.09.1946 przeciwko członkom działającej na terenie Szczecinka nielegalnej organizacji. Tadeusz Nowacki nawiązał kontakt z założycielem i dowódcą związku pod nazwą „Armia Leśna”, uczęszczał na zabrania organizacji i brał udział w kolportowaniu ulotek - "ostrzeżeń" skierowanych do władz miejskich i partyjnych. Akt oskarżenia wniesiono 27.08.1946. Wyrokiem z 4.09.1946 został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności za „udział w związku mającym na celu zbrodnię, a w szczególności dążącym do obalenia obecnego ustroju (…) i rozpoczynającego walkę z Rządem Jedności Narodowej”. Postanowieniem z 15.12.2016 Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził nieważność ww. wyroku WSR, stwierdzając, że Tadeusz Nowacki działał na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. IPN Sz 59/30 t. 1-2 (Sr 305/46).
Tadeusz Nowacki (skazany wyrokiem WSR w Szczecinie z 14.09.1946) figuruje w skorowidzu alfabetycznym, skorowidzu do księgi głównej oraz w księdze głównej i ewidencyjnej Centralnego Więzienia we Wronkach, jako osadzony 30.10.1946 i zwolniony przedterminowo 5.08.1949 na mocy amnestii. Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjną.
Charakterystyka nr 2/74 sporządzona w Wydz. „C” KWMO w Koszalinie w 1974 roku, dotycząca działalności organizacji pod nazwą „Armia Leśna”. W charakterystyce opisano powstanie i funkcjonowanie ww. organizacji. Organizacja powstała na terenie miasta i powiatu Szczecinek i działała tam do 31.07.1946. Do postulatów organizacji należało m.in. wycofanie wojsk radzieckich z Polski, zwrot ziem wschodnich, zniesienie Urzędów Bezpieczeństwa. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Tadeusza Nowackiego, z którego wynika, że ww. należał do organizacji w okresie od kwietnia do lipca 1946. IPN Sz 00103/327 (465/IV).
.