Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Tadeusz
Nazwisko: Walczak
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 03-01-1962
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dn. 05.05.1983 Leszek Walczak wziął udział w publicznej manifestacji przy kościele OO. Jezuitów w Bydgoszczy. Organy bezpieczeństwa określiły wydarzenie jako „nielegalne zgromadzenie o charakterze antysocjalistycznym”. W związku z tym, 20.05.1983 Wydz. III KW MO w Bydgoszczy zarejestrował Leszka Walczaka pod nr 21668 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Renegat”, o tym samym numerze rejestracyjnym. Kontrola operacyjna została zakończona przez Wydz. III WUSW w Bydgoszczy przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej z Leszkiem Walczakiem. W dn. 29.02.1984 akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 6180/II. Akta o sygn. 6180/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.