Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda
Nazwisko: Rasińska
Nazwisko rodowe: Weisner
Miejsce urodzenia: Turza
Data urodzenia: 29-08-1906
Imię ojca: Paweł
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wanda Rasińska została objęta postępowaniem śledczym Wydz. Śledczego WUBP w Poznaniu w sprawie rozpowszechniania fałszywych wiadomości. Wanda Rasińska została zatrzymana 15.08.1949 i tymczasowo aresztowana 17.08.1949 pod zarzutem rozpowszechniania wiadomości uznanych za fałszywe. Wanda Rasińska na podstawie aktu oskarżenia z 30.06.1949 została oskarżona o to, że od lutego do lipca 1949 na terenie województwa poznańskiego czyniła przygotowania do zmiany siłą ustroju państwa poprzez przechowywanie i powielanie publikacji pt. „Studium problemów radzieckich”, o treści, którą uznano za godząca w system gospodarczy ZSRR. IPN Po 04/1158/1-2 (7934/III, Pr.II 567/49).
Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 07.12.1949 Wanda Rasińska została skazana na karę pozbawienia wolności na 3 lata, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Obrońca skazanej wniósł 14.12.1949 skargę rewizyjną do Najwyższego Sądu Wojskowego. Najwyższy Sąd Wojskowy na mocy postanowienia z 19.05.1950 złagodził Wandzie Rasińskiej wyrok do 2 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Na mocy postanowienia z 08.02.1951 Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu zwolnił warunkowo Wandę Rasińską z odbywania reszty kary i wyszła ona na wolność 15.02.1951. IPN Po 75/2747 (Sr. 612/49, Pr.II 567/49, 129/49).
.