Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Efner
Miejsce urodzenia: Kolonia Targowicka
Data urodzenia: 07-01-1930
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały stanowią upoważnienia do wykonywania prac obronnych (MOB) i prac stanowiących tajemnicę państwową z I, III, IV 1984 roku. W aktach znajduje się dotycząca Witolda Efnera karta E-15, z której wynika, że wymieniony był zrejestrowany do numeru Sz 23209 (dotyczy kwestionariusza ewidencyjnego "Minoga"). IPN Sz 0012/490 t. 50 (1141/IV).
Witold Efner był w okresie od 23.02.1982 do 28.08.1986 był inwigilowany przez Wydz. II KWMO/WUSW w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Minoga" (nr rej. Sz 23209). Sprawę na ww. założono w związku z jego przynależnością do aktywu NSZZ „Solidarność”. IPN Sz 0053/82 (16432/2) mikrofilm.
W teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Malinowski” (nr rej. Sz 23068) prowadzonej przez Wydz. II WUSW w Szczecinie zachowały się dokumenty z dni 21.05.1984 i 11.09.1985, w których występuje Witold Efner. Tajny współpracownik charakteryzował Witolda Efnera jako zaangażowanego członka „Solidarności”. IPN Sz 0010/4123 (53485/I).
.