Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Bolesław
Nazwisko: Kielar
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 08-10-1945
Imię ojca: Julian
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Kielar 04.12.1984 został zarejestrowany pod nr. Ko 23947 jako osoba do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Młot" nr rejestracyjny Ko 20419 prowadzonej od 26.03.1982 przez Wydz. V KWMO w Koszalinie. Sprawa dotyczyła "antypaństwowej działalności" szeregu osób związanych ze strukturami zdelegalizowanej "Solidarności". Powodem rejestracji Józefa Kielara był fakt utrzymywania przez niego kontaktów ze środowiskiem aktywistów z kręgu byłej "Solidarności" z regionu koszalińskiego, jak również kolportaż nielegalnych ulotek i zdjęć, m.in. z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. Inwigilacja Józefa Kielara ze strony Służby Bezpieczeństwa kontynuowana była do 24.07.1986, po czym 12.09.1986 sprawę działalności ww. na rzecz solidarnościowego podziemia zdjęto z ewidencji, a materiały operacyjne złożono w archiwum pod sygn. 5140/II. Natomiast sprawę SOR krypt. "Miot" prowadzono w dalszym ciągu do dnia 22.12.1989 - wówczas sprawę zdjęto z ewidencji. Część materiałów SOR "Miot" zniszczono we własnym zakresie. Wpisu dokonano po części na podstawie zapisów kartoteczno ewidencyjnych oraz na podstawie akt o sygn. IPN Sz 00105/172 oraz IPN Sz 00124/685.
.