Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Łukasz
Nazwisko: De Puget-Puszet
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-12-1927
Imię ojca: Jacek
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) – przekwalifikowanej następnie na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) - o kryptonimie „Lalka” (nr 14575), założonej przez Wydział III KSMO w Warszawie. Jan de Puget-Puszet (krytyk, tłumacz literatury, historyk sztuki, absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW) w dniu 14.02.1976 został objęty rozpracowaniem w związku z podpisaniem tzw. „Petycji 100”, kierowanej do Sejmu PRL w związku z planowanymi zmianami w Konstytucji PRL oraz „Listu 25”. Sprawę prowadził Wydział III KSMO po otrzymaniu informacji operacyjnych od Departamentu III MSW nt. wyżej wspomnianych petycji. W meldunku operacyjnym stanowiącym formalny początek rozpracowania znajduje się informacja o planowanych działaniach operacyjnych: „rozpracowanie operacyjne”, zastosowanie „W” (kontrola korespondencji) oraz zastrzeżenie wyjazdów. We wniosku z 14.02.1976 (postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu) widnieje uzasadnienie, że „zachodzi uzasadnione podejrzenie, że wyjazd za granicę może on wykorzystać do przekazywania informacji o sytuacji w PRL”. Wykorzystano także osobowe źródła informacji – 2 TW (ps. „Orłowski” i „Olgierd”) oraz 2 kontakty operacyjne – z informacji przez nich uzyskanych wynika, że Jan de Puget-Puszet utrzymywał kontakty z przedstawicielami opozycji w środowisku literackim, głównie z Marią Korniłowicz i Jerzym Ficowskim. Zastosowano również podsłuch telefoniczny (P.T.) - wniosek z 14.02.1976. Sprawę Operacyjnego Rozpracowania przekwalifikowano 25.01.1977 na Kwestionariusz Ewidencyjny i kontynuowano rozpracowywanie figuranta, jednakże w toku prowadzonego kwestionariusza ustalono, że ograniczył on swoje kontakty ze środowiskiem literackim i opozycyjnym. W związku z „zaniechaniem wrogiej działalności” KE zamknięto 14.02.1978, a materiały złożono w archiwum Wydziału „C” KSMO pod sygnaturą 5251/II. IPN BU 0246/1014 (5251/II).
Jan de Puget-Puszet otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych (KK) oraz krajów demokracji ludowej (KDL). Zastrzeżenie o nr. 10111 zostało wniesione przez Wydział III KSMO w Warszawie w związku ze Sprawą Operacyjnego Rozpracowania/ k\Kwestionariuszem Ewidencyjnym o kryptonimie "Lalka". Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Materiały o sygnaturze IPN 0256/129 to akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Usłużny” nr rejestracyjny 38819, prowadzonej od 06.07.1983 do 10.08.1984 przez Wydział III-2 KSMO w Warszawie. Sprawa została założona w związku z utrzymywaniem kontaktów przez Jana de Puget-Puszet z figurantką sprawy o krypt. „Paryżanka” dot. Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka. Uzasadnienie założenia sprawy na figuranta zawiera informację, wg której Jan de Puget-Puszet „prowadzi wywiady z ramienia >Solidarności Podziemnej< dotyczące śmierci G. Przemyka”, oraz „fałszuje pewne fakty wygodne dla działań >Solidarności Podziemnej< w związku ze śmiercią syna figurantki”. Materiały zawierają także analizę akt sprawy „Lalka” z lat 1976-1978 (sygn. 5251/II), która dotyczyła podpisania przez Jana de Puget-Puszeta petycji skierowanych do Sejmu PRL. W trakcie prowadzenia SOS "Usłużny" wykorzystano 2 TW (ps. „Olgierd” i „Kulesza”), zastosowano podsłuch telefoniczny oraz przeprowadzono rozmowę operacyjną z jednym z „prywatnych kontaktów” nt. figuranta. Sprawę zamknięto 10.08.1984 i przekazano do archiwum Wydziału „C” KSMO pod sygnaturą 8243/II. IPN BU 0256/129 (8243/II).
.