Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert
Nazwisko: Nocoń
Miejsce urodzenia: Sieronowice
Data urodzenia: 01-01-1882
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Robert Nocoń występuje w materiałach Sprawy Agencyjno-Śledczej krypt. „Zryw” prowadzonej od marca 1952 do listopada 1954 przez Wydział IV WUBP Katowice/Stalinogród. Sprawa dotyczyła „szeregu wypadków zerwania plakatów propagandowych” ujawnionych na terenie Gliwickich Zakładów Budowy Urządzeń Chemicznych w Gliwicach i była prowadzona przeciwko grupie osób podejrzanych o „działalność sabotażową”. W związku z prowadzoną sprawą ww. został aresztowany w październiku 1952 jako podejrzany o „uprawianie wrogiej działalności”. Wśród zachowanych materiałów operacyjnych znajdują się doniesienia agenturalne, protokoły przesłuchań świadków i podejrzanych oraz plany przedsięwzięć operacyjnych. Sprawę zakończono w listopadzie 1954, materiały sprawy zarchiwizowano. W dniu 21.07.1971 materiały archiwalne zarejestrowano pod sygn. 136/II. IPN Ka 02/14 t. 1-6 (136/II).
Robert Nocoń występuje w aktach kontrolnych dot. śledztwa prowadzonego od października 1952 przez PUBP Gliwice, a następnie Wydział Śledczy WUBP Stalinogród (Katowice) o przestępstwo z art. 7 (szpiegostwo) dekretu z 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (tzw. małego kodeksu karnego). W związku z prowadzonym postępowaniem ww. został zatrzymany 17.10.1952, przesłuchany i tymczasowo aresztowany. Przebywał w Więzieniu Karno-Śledczym w Katowicach. W toku śledztwa „nie ujawniono dostatecznych dowodów wyczerpujących znamiona przestępstwa z art. 7 mkk” i postanowieniem z dn. 28.01.1953 śledztwo p-ko ww. zostało częściowo umorzone. Z uwagi na fakt, że Robert Nocoń w okresie od 1950 do października 1952 „za pomocą posiadanego aparatu radiowego umożliwił osobom wysłuchiwanie wrogich audycji nadawanych przez rozgłośnie państw imperialistycznych skierowanych w swej treści przeciwko Polsce i państwom zaprzyjaźnionym przez co rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej” i tym samym dopuścił się przestępstwa z art. 22 („szeptana propaganda”) mkk, 01.02.1953 WUBP Stalinogród skierował do Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie wniosek o rozpoznanie sprawy i skierowanie ww. do obozu pracy na okres 24 miesięcy. W dniu 06.02.1953 materiały sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. 17379, a 19.04.1971 materiały archiwalne zarejestrowano pod nową sygn. 1010/III. IPN Ka 03/701 t. 1-6 (1010/III).
Materiały operacyjne dotyczące „wrogiej propagandy” opracowane przez Wydział „C” KW MO Katowice w latach 1974-1979. Wśród zebranych dokumentów znajdują się kwestionariusze osób podejrzanych o kolportaż ulotek „o treści antypaństwowej”, a także osób „rozpowszechniających fałszywe wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom PRL”. Robert Nocoń występuje w materiałach w związku z informacją dot. słuchania „audycji nadawanych przez rozgłośnie państw kapitalistycznych skierowanych p-ko PRL” opracowaną na podstawie materiałów archiwalnych o sygn. 1010/III, 136/II. IPN Ka 057/627 t. 7.
Materiały administracyjne KW MO Katowice stanowią inwentarz akt paszportowych osób wyjeżdżających na stałe za granicę w terenu woj. katowickiego w okresie powojennym. W materiałach znajduje się informacja dot. ww., który w 1957 roku wyjechał do RFN na pobyt stały. IPN Ka 751/7.
.