Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Robert
Nazwisko: Sidorczuk
Miejsce urodzenia: Brześć nad Bugiem
Data urodzenia: 25-06-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Sidorczuk był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kierownik", zarejestrowanej pod numerem Sz 24093 i prowadzonej w okresie 3.08.1982-24.061983. Powodem inwigilacji było prowadzenie kolportażu wydawnictw "Solidarności". Sprawę zakończono przeprowadzeniem z wymienionym rozmowy ostrzegawczej. Materiały 14798/II zostały zniszczone w 1990 roku. Materiały 14798/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt2/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Rozpracowywany jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Faworyci" (rej. Sz 38337), prowadzonej od 25.11.1987 przez Wydz. III, a następnie Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Pastwa WSUW w Szczecinie. Zarejestrowany do sprawy 1.02.1989 pod numerem Sz 40628. Materiały dotyczące Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), powstałego związku z decyzjami podjętymi w Warszawie o reaktywowaniu działalności tej partii. Henryk Sidorczuk był rozpracowywany w sprawie jako członek OK PPS w Szczecinie. Charakteryzowany był jako osoba wrogo ustosunkowana do przemian społeczno-gospodarczych. Sprawę zakończono 12.02.1990. IPN Sz 0011/1971 (17621/II), IPN Sz 0053/648 (17621/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) dotyczący jednego ze szczecińskich działaczy „Solidarności”, prowadzony przez Wydz. III KWMO/WUSW w Szczecinie w okresie 25.10.1982-29.05.1989 pod numerem rejestracyjnym Sz 24854. W aktach znajduje się analiza innej sprawy operacyjnej- o kryptonimie „Pluto”, z której wynika, że Henryk Sidorczuk brał udział w zebraniu członków podziemnej „Solidarności” w dniu 8.11.1982, podczas którego został zatrzymany. IPN Sz 0053/632 (17487/2) mikrofilm.
Materiały stanowią darowiznę prywatną. Akta zawierają ankiety tworzone w Biskupim Komitecie Społeczno-Charytatywnym w Szczecinie z okresu stanu wojennego dotyczące osób internowanych. W materiałach znajduje się karta dotycząca Henryka Sidorczuka z zapisanym imieniem, nazwiskiem i adresem. IPN Sz 512/4.
.