Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Stanisław
Nazwisko: Musidlak
Miejsce urodzenia: Gniezno
Data urodzenia: 22-02-1960
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego. Grzegorz Musidlak, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, został zatrzymany 19.01.1982, a następnie internowany na podstawie decyzji o internowaniu nr 112/82 z 21.01.1982, wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Koninie. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie. Powodem internowania była działalność opozycyjna Grzegorza Musidlaka, który był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i sympatykiem Konfederacji Polski Niepodległej. W czasie stanu wojennego nosił publicznie znaki KPN, a podczas przeszukania znaleziono w jego mieszkaniu materiały wykonane przez członków KPN o treści, którą uznano za godzącą w ustrój PRL i sojusz z ZSRR. Ponadto, aktywnie uczestniczył w strajku studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w listopadzie i grudniu 1981 roku. Na podstawie decyzji nr 38/u/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Koninie, Grzegorz Musidlak został zwolniony z internowania 23.07.1982. IPN Po 064/7/21.
Akta kontrolne śledztwa w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie miasta Witkowa, prowadzonego p-ko Grzegorzowi Musidlakowi. w dniach 15 i 16 czerwca 1984 na terenie Witkowa odnaleziono kilkadziesiąt ulotek o treści uznanej za szkalującą ustrój i naczelne organy PRL, a także nawołujące do bojkotu wyborów. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte przez Wydział Śledczy WUSW w Koninie 17.06.1984. W toku przeprowadzonego dochodzenia ustalono, że ulotki, które rozpowszechniano na terenie Witkowa dostarczył Grzegorz Musidlak. Został za to zatrzymany 22.05.1985. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie z 02.12.1985 postępowanie karne p-ko Grzegorzowi Musidlakowi zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii. IPN Po 043/70 (70/III, Ds. 19/85/S, RSD 10/85, RSD 5/84).
Akta podręczne Prokuratora w sprawie p-ko Grzegorzowi Musidlakowi o to, że 13.06.1984 przesłał z Lublina do Witkowa w celu rozpowszechniania ulotki o treści uznanej za szkalującą i poniżającą ustrój i naczelne organy PRL. Grzegorz Musidlak był podejrzany o dostarczenie ww. materiałów, które następnie zostały rozpowszechnione na terenie Witkowa. Na mocy postanowienia z 02.08.1984 śledztwo zostało zawieszone z uwagi na fakt, iż Grzegorz Musidlak ukrywał się, a ponadto czyn, o którego popełnienie był podejrzany, zgodnie z ustawą z 21.07.1984 o amnestii podlegał darowaniu w przypadku ujawnienia się podejrzanego do dnia 31.12.1984. Śledztwo zostało ponownie podjęte 23.05.1985. Na podstawie aktu oskarżenia z 28.07.1985 sporządzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Koninie, Grzegorz Musidlak został oskarżony o przesłanie 13.06.1984 z Lublina nielegalnych wydawnictw o treści uznanej za szkalującą i poniżającą ustrój i naczelne organy PRL. Na podstawie postanowienia z 22.08.1985 Sąd Rejonowy w Słupcy przekazał sprawę do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Lublinie. Sąd Rejonowy w Lublinie na podstawie postanowienia 02.12.1985 umorzył sprawę na podstawie przepisów o zastosowaniu amnestii. IPN Po 91/13 (Ds. 19/85, Ds. 23/84/S).
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Student” o nr rejestr. 9508 założonego 3.02.1986 przez SB z Wydz. III WUSW w Koninie. Powodem założenia Kwestionariusza były wcześniejsze działania Grzegorza Musidlaka, polegające na współudziale w sporządzeniu i rozpowszechnianiu na terenie Witkowa ulotek o treści uznanej za antypaństwową i antyradziecką. Istniało przypuszczenie, że w sprzyjających warunkach może on podjąć ponownie działalność uznaną za szkodliwą. W styczniu 1982 Grzegorz Musidlak, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Powodem internowania były materiały bezdebitowe, które przy nim znaleziono oraz emblematy Konfederacji Polski Niepodległej i legitymacja strajkowa Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Grzegorz Musidlak został zwolniony z internowania w lipcu 1982 i ponownie przyjęty na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kontrola operacyjna prowadzona w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego wykazała, że Grzegorz Musidlak demonstrował swą antykomunistyczną postawę oraz negatywny stosunek do PZPR i rządu. Ponadto utrzymywał bliskie kontakty z duchowieństwem katolickim i demonstrował poparcie dla „Solidarności”, Konfederacji Polski Niepodległej i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W maju i czerwcu 1984 miał namawiać do bojkotu wyborów do Rad Narodowych i rozpowszechniać ulotki o treści uznanej za antyrządową. Został za to zatrzymany 23.05.1985. Sprawa została skierowana do sądu. W dniu 03.11.1989 zaniechano prowadzenia Kwestionariusza Ewidencyjnego w związku z postępującą demokratyzacją kraju i legalizacją NSZZ „Solidarność”. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1465/II. IPN Po 035/1314 (1465/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Układ-2” nr rejestr. 7575 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Koninie dot. działalności byłych członków NSZZ „Solidarność” w Koninie. Grzegorz Musidlak figuruje w aktach sprawy na wykazie internowanych z województwa konińskiego. Materiały SOR złożono do archiwum pod sygn. 1435/II IPN Po 035/1284/30 (1435/II).
.