Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad
Nazwisko: Paluszkiewicz
Miejsce urodzenia: Radgoszcz
Data urodzenia: 23-01-1927
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej kryptonim „Zapomniany”. Powodem założenia sprawy była przynależność Konrada Paluszkiewicza do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem „Żbika”, będącego częścią Brygady Świętokrzyskiej NSZ w okresie okupacji. W 1945 roku miał on przejść przeszkolenie dywersyjne w Czechosłowacji, na terenie Sudetów, w miejscowości Hamer. W 1948 roku Konrad Paluszkiewicz zamieszkał w Chodzieży, gdzie nawiązał kontakty z byłym członkiem oddziału. W roku 1955 Konrad Paluszkiewicz przybył do miejscowości Dominowo w powiecie średzkim, gdzie podjął pracę jako lekarz w Ośrodku Zdrowia w Dominowie. Wcześniej krótko mieszkał w Poznaniu. Kontrola operacyjna, którą był objęty wykazała, że nie prowadził on działalności uznanej za wrogą. Sprawa została zakończona z powodu wyjazdu Konrada Paluszkiewicza do Chodzieży. IPN Po 08/506 (3598/II), IPN Po 0186/2022 (2445/2) mikrofilm.
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Konrad”. Powodem założenia 18.06.1971 przez KPMO w Chodzierzy kwestionariusza była przynależność Konrada Paluszkiewicza do Narodowych Sił Zbrojnych w okresie okupacji. Ponadto miał on przejść przeszkolenie dywersyjne w Czechosłowacji w 1945 roku. Następnie służył on w amerykańskich kompaniach wartowniczych na terenie okupowanych Niemiec. Nosił się też z zamiarem wyjazdu z kraju na stałe. W toku prowadzonych działań operacyjnych ustalono, że Konrad Paluszkiewicz w czasie okupacji był członkiem oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem „Żbika”, wchodzącego w skład Brygady Świętokrzyskiej NSZ, gdzie występował pod pseudonimem „Orzeł”. W tym czasie przebywał on we Włoszczowej, gdzie został przesiedlony. W 1945 roku miał przejść przeszkolenie dywersyjne w Czechosłowacji. Wrócił do Polski w 1946 roku. W 1948 r. zamieszkał w Chodzieży, gdzie utrzymywał kontakty z byłymi członkami NSZ. W wyniku prowadzonej kontroli operacyjnej w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego ustalono, że Konrad Paluszkiewicz nie prowadził działalności uznanej za wrogą, w związku z tym 15.11.1975 zakończono inwigilację, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 32/II. IPN Po 052/31 (32/II).
.