Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Rebczyński
Miejsce urodzenia: Szamocin
Data urodzenia: 05-06-1905
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim „Senior” prowadzonego przez KPMO w Chodzieży, a następnie Wydz. II KWMO w Pile w latach 1973-1976. Powodem założenia Kwestionariusza było negatywne nastawienie do ustroju PRL, które miał wykazywać Paweł Rebczyński. Ponadto utrzymywał on kontakty z obywatelami RFN. W toku przeprowadzonej kontroli operacyjnej w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego ustalono, że Paweł Rebczyński utrzymywał kontakty z obywatelami RFN, ale ich charakter nie został wyjaśniony. Paweł Rebczyński wykazywał negatywny stosunek do ustroju PRL, ale nie wywierał wpływu na otoczenie, ani nie podejmował żadnej działalności uznanej za wrogą. Ponadto jego kontakty z mieszkańcami Szamocina, gdzie mieszkał, były ograniczone. Wobec powyższego zakończono prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 31/II. IPN Po 052/30 (31/II).
Akta o sygn. 4114/II dotyczące Pawła Rebczyńskiego (wroga propaganda ustna w latach 1947-1949) zostały wybrakowane 08.07.1982 przez KWMO w Poznaniu za protokołem brakowania akt nr 45 z 21.01.1982. Sygnatura protokołu brakowania akt – IPN Po 00169/51. Materiały o sygn. 4114/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.