Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Wtorkowski
Miejsce urodzenia: Sosnowica
Data urodzenia: 12-06-1911
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „Trubadur” nr rejestr. 1135. Powodem założenia sprawy było odkrycie przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWMO w Pile w miejscowości Ciosaniec (gm. Okonek) w dniu 10.11.1976 materiałów rękopiśmiennych o treści uznanej za antypaństwową i antyradziecką, a także godzącą w sojusz polsko-radziecki. Oprócz tego odnaleziono taśmy (szpule) magnetofonowe zawierające m.in. fragmenty zachodnich audycji radiowych i piosenki o podobnej treści. Uznano, że materiały te były przeznaczone do kolportażu w kraju i za granicą. Po przeprowadzeniu działań operacyjnych ustalono, że materiały te zostały wykonane przez Mariana Wtorkowskiego i stanowią jego własność. Nie udało się potwierdzić zarzutu, że ww. materiały były kolportowane lub przeznaczone do kolportażu. Po przeprowadzeniu rozmowy profilaktycznej z Marianem Wtorkowskim zaniechano prowadzenia Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia. Uznano, że Marian Wtorkowski zrezygnował z prowadzenia działalności uznanej za wrogą lub szkodliwą. Materiały sprawy złożono do archiwum Wydz. "C" KWMO w Pile pod sygn. 86/II. IPN Po 052/76 (86/II).
.