Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Owsianka
Miejsce urodzenia: Burgrabice
Data urodzenia: 08-12-1950
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 18.09.1982 zarejestrowany pod nr. 27909 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Drukarz" (nr rej. 26887), prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Opolu, dot. "kontynuowania działalności w NSZZ >Solidarność< w Głuchołazach, produkowania i rozpowszechniania ulotek mogących wywołać niepokój publiczny". Marian Owsianka występuje jako jedna z osób podejrzanych o kolportaż. Prowadzenie sprawy zakończono 15.04.1983 w związku wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 03.03.1982. IPN Wr 065/794 j. 1-2 (11720/2) mikrofilm.
Akta śledztwa RSD 21/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu, zleconego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu (znak akt PgSl II-82/82), dot. sporządzania i rozpowszechniania na terenie Głuchołaz "nielegalnych druków", zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy", przez grupę osób, w tym Mariana Owsiankę. IPN Wr 066/66 (2233/3) mikrofilm.
Dokumentacja różna dot. członków nielegalnych organizacji, osób internowanych. W aktach zachowały się Szyfrogramy z sierpnia 1982 dot. zatrzymania i aresztowania m.in. Mariana Owsianki w związku ze sprawą RSD 21/81, PgSl II-82/82. IPN Wr 012/3196 t. 16 (2499/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Mariana Owsianki, osadzonego 01.10.1982 w Areszcie Śledczym w Opolu na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu (znak akt PgSl II/82/82), podejrzanego o to, że "od kwietnia do lipca 1982 r. jako członek zwieszonego związku NSZZ >Solidarność< nie odstąpił od udziału w działalności tego związku oraz rozpowszechniał druki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy (...)", zwolnionego 08.12.1982 na podstawie Postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 07.12.1982 (SoW 1139/82). IPN Wr 129/87.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu z dnia 03.03.1983 uznany winnym tego, że "od kwietnia 1982 r. do sierpnia 1982 r. w Głuchołazach, jako członek byłego NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zwieszona Dekretem z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpił od udziału w działalności tego związku i działając w warunkach przestępstwa ciągłego rozpowszechniał druki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruch", i skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata, oraz zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 26.08.1982 do 08.12.1982. W związku z Rewizją Nadzwyczajną Prokuratora Generalnego z 08.03.1993, Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z 20.04.1993 uniewinnił ww. od zarzucanego mu przestępstwa (WRN 27/93). IPN Wr 178/80-87 (SgW 1/83, t. 1-8).
.