Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Stanisław
Nazwisko: Ustianowski
Miejsce urodzenia: Głuchołazy
Data urodzenia: 17-01-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Tekla
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa RSD-21/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu, zleconego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu (znak akt PgŚl II-82/82), dot. sporządzania i rozpowszechniania na terenie Głuchołaz "nielegalnych druków", zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy", przez grupę osób, w tym Henryka Ustianowskiego. IPN Wr 066/66 (2233/3) mikrofilm.
Dokumentacja różna KWMO w Opolu dot. członków nielegalnych organizacji, osób internowanych. W aktach zachowały się Szyfrogramy z 31 sierpnia 1982 dot. zatrzymania w areszcie m.in. Henryka Ustianowskiego oraz 02.09.1982 o jego aresztowaniu w związku ze sprawą RSD-21/82, PgŚl II/82/82. IPN Wr 012/3196 t. 16 (2499/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Henryka Ustianowskiego, osadzonego 04.10.1982 w Areszcie Śledczym w Opolu na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu z 02.09.1982 (znak akt PgŚl II/82/82), podejrzanego o to, że "od kwietnia do sierpnia 1982 r. w Głuchołazach, jako członek NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zwieszona Dekretem z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpił od udziału w działalności tego związku oraz działając przestępstwem ciągłym rozpowszechniał druki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w ten sposób, że przekazywał nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ >Solidarność< Śląska Opolskiego innym osobom w celu ich dalszego rozpowszechniania", zwolnionego 21.01.1983 na podstawie Postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu (SgW 1/83). IPN Wr 129/166.
Henryk Ustianowski 07.10.1982 został zarejestrowany pod nr. 27969 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Drukarz" (nr rej. 26887), prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Opolu. Sprawa dot. "kontynuowania działalności w NSZZ >Solidarność< w Głuchołazach, produkowania i rozpowszechniania ulotek mogących wywołać niepokój publiczny". Ww. występuje w materiałach jako jedna z osób podejrzanych o kolportaż. Prowadzenie sprawy zakończono 15.04.1983. IPN Wr 065/794 j. 1-2 (12242/2) mikrofilm.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu z dnia 03.03.1983 uznany winnym tego, że "od stycznia 1982 r. do sierpnia 1982 r. w Głuchołazach, będąc członkiem zawieszonego NSZZ >Solidarność< nie odstąpił od udziału w działalności związkowej i kontynuował ją oraz sporządzał i rozpowszechniał pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy", i skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na dwa lata, oraz zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 31.08.1982 do 21.01.1983. W związku z Rewizją Nadzwyczajną Prokuratora Generalnego z 08.03.1993, Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z 20.04.1993 uniewinnił Henryka Ustianowskiego od zarzucanego mu przestępstwa (WRN 27/93). IPN Wr 178/80-87 (SgW 1/83, t. 1-8).
Dnia 01.07.1983 zarejestrowany przez RUSW w Prudnik pod nr. 28963 w kategorii OZ [osoba zastrzeżona]. Wyrejestrowany 30.01.1990. Brak możliwości ustalenia powodu zastrzeżenia. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Materiały brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Informator o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985 opracowany w Biurze "C" MSW. Henryk Ustianowski występuje w notatce sporządzonej w dniu 27.08.1987 dotyczącej "rozpowszechniania [ w 1982 roku] na terenie Głuchołaz druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój i rozruchy oraz poniżające i lżące ustrój PRL oraz Prezesa Rady Ministrów gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego". IPN BU 0326/558 t. 4 (11/IX/70 t. 4).
.