Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Janusz
Nazwisko: Jakowczyk
Miejsce urodzenia: Słonim
Data urodzenia: 09-06-1944
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Klan"/ "Związek" nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III "A"/ V/ Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku dot. ochrony operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Zbigniew Jakowczyk figuruje jako członek utworzonej w stanie wojennym organizacji "Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej «Solidarność»" w Gdańsku, wydającej biuletyn "Gryps". IPN Gd 003/166 t. 15 (185/IV).
W dn. 31.07.1982 zarejestrowany pod nr 44738 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Cela" prowadzonej od 17.06.1982 do 10.11.1983 przez Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku pod nr 44395 z powodu kolportażu nielegalnych wydawnictw. Akta złożono do archiwum pod sygn. 18469/II. Akta o sygn. 18469/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta śledztwa nr 144/82 prowadzone od 12.08.1982 do 19.05.1983 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku w sprawie przechowywania, drukowania i rozpowszechniania "nielegalnych” wydawnictw oraz przynależności do "Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej «Solidarność»" w Gdańsku. Z. Jakowczyk został zatrzymany 12.08.1982 w swoim mieszkaniu w Sopocie, w którym dokonano rewizji. W trakcie śledztwa wielokrotnie przesłuchiwany, nie przyznał się do zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów, odmówił składania wyjaśnień. W toku śledztwa ustalono, że Z. Jakowczyk pseud. "Major” pracownik Wydz. Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego był członkiem "Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej «Solidarność» Gdańsk". Zajmował się wydawaniem biuletynu ,,Gryps” oraz kolportażem ulotek. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) od 16.09.1982 do 16.09.1984 wydane przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Gdańsku. Akta zostały złożone do archiwum pod sygn. 8674/III. IPN Gd 013/217 t. 1-3 (8674/III).
Akta nadzoru prowadzone przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (Pg. Śl. II- 237/82) w okresie od 13.08.1982 do 18.05.1983 w sprawie przechowywania, drukowania i rozpowszechniania "nielegalnych” wydawnictw oraz przynależności do "Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej «Solidarność» w Gdańsku". Ww. postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pg. Śl. II- 237/82) z 13.08.1982 został tymczasowo aresztowany. Prokuratora Marynarki Wojennej w Gdyni 19.05.1983 oskarżyła ww. o organizowanie i kierowanie drukarnią, wydawanie biuletynu ,,Gryps”, "Gdańsk” i kolportaż tych materiałów na terenie Trójmiasta. Sąd Rejonowy w Sopocie (II K.130/83) w dn. 29.07.1983 na mocy amnestii z 21.07.1983 umorzył postępowanie karne. IPN Gd 267/7607.
Akta tymczasowo aresztowanego Zbigniewa Jakowczyka prowadzone od 16.08.1982 do 29.07.1983. Aresztowany na mocy postanowienia Prokuratora Marynarki Wojennej w Gdyni (Pg. Śl. II- 237/82) z 13.08.1982. Podejrzany w okresie obowiązywania stanu wojennego o działalność w NSZZ «Solidarność», wydawanie i kolportaż ulotek. Wielokrotnie karany dyscyplinarnie min. karą pozbawienia prawa otrzymywania paczek żywnościowych na okres 1 miesiąca. Zwolniony 29.07.1983 po umorzeniu postępowania przez Sąd Rejonowy w Sopocie. IPN Gd 161/135.
Informator o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985. W wykazie uzupełniającym antypaństwowych grup z woj. gdańskiego z 16.12.1987 figuruje Zbigniew Jakowczyk, założyciel "Terytorialno-Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej «Solidarność»". Organizacja działała od początku 1982 do sierpnia 1982, liczyła 9 osób, skupiając pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. "TZKS «S»" zajmowała się wydawaniem biuletyn "Gryps” oraz kolportażem ulotek. Redaktorem biuletynu "Gryps” był Z. Jakowczyk, u którego dokonano rewizji w domu i znaleziono ww. wydawnictwo, ulotki i sprzęt poligraficzny. IPN BU 0326/558 t. 1.
Akta paszportowe prowadzone od 17.05.1984 do 26.06.1984 przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") od 16.09.1982 do 16.09.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Powodem była działalność Z. Jakowczyka, członka NSZZ «Solidarność», który podczas stanu wojennego redagował, drukował i kolportował pisma: "Gryps”, Pismo Informacyjne NSZZ «Solidarność», "Antologie poezji ulotowej”. IPN Gd 645/283036 (EAGD 283036).
.