Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Artur
Nazwisko: Żurakowski
Miejsce urodzenia: OPOLE
Data urodzenia: 04-01-1959
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Żurakowski 07.05.1979 został zarejestrowany pod nr. 24612 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Skrzaty" (o tym samym nr. rejestracyjnym) prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Opolu. Sprawa dotyczyła potwierdzenia zamiaru zorganizowania przez Wojciecha Żurakowskiego na terenie Opola Studenckiego Komitetu Solidarności. Prowadzenie sprawy zakończono 16.07.1981 z powodu stwierdzenia, iż ww. "nie angażuje się w działalność antysocjalistyczną" i podjęciem przez ww. studiów na KUL. W sprawie wykorzystano osobowe źródła informacji oraz Wydziały "B", "W" i "T". IPN Wr 065/695 (11589/2) mikrofilm.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Wasale” (nr rej. 50269), prowadzonej w okresie od 6.09.1977 do 10.12.1987 przez Wydz. III Dep. III MSW. Sprawa dot. działalności Studenckich Komitetów Solidarności (SKS) w ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. Wojciech Żurakowski wymieniony jest jako student I roku na Uniwersytecie Wrocławskim zaangażowany w "działalność antysocjalistyczną na terenie Wrocławia" (rok 1979). IPN BU 0222/701 t. 2 (54100/II).
Wojciech Żurakowski figuruje w "Kartotece działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z Gdańska, Krakowa, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia" jako student I roku na Uniwersytecie Wrocławskim, sympatyk wrocławskiego SKS. IPN BU 01232/205 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 14 listopada 2022 r. w sprawie o sygn. Ppl/Wr-753/22 dotyczące Wojciecha Żurakowskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.