Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Kazimierz
Nazwisko: Osika
Miejsce urodzenia: Zawiercie
Data urodzenia: 03-03-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dot. Adama Osiki Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni PKP Kraków-Płaszów. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 289/81 KWMO w Krakowie. Osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Przewieziony 30.12.1981 do Ośrodka Odosobnienia w Załężu, zwolniony z internowania 28.01.1982. Akta o sygn. IPN Kr 076/97 (16074/II) oraz mikrofilm IPN Kr 0102/97 (16074/II).
Akta internowanego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 289/81 KWMO w Krakowie. Osadzony w Zakładzie Karnym Nowy Wiśnicz, a następnie od 30.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Załężu. Zwolniony 28.01.1982 decyzją nr 63/82. Akta o sygn. IPN Rz 52/118.
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące działań w ramach akcji "Klon". Akta zawierają dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, akty prawne, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych, informacje o przeprowadzonych rozmowach operacyjnych i profilaktyczno-ostrzegawczych z nieinternowanymi działaczami NSZZ "Solidarność". Adam Osika wymieniony jest w dokumentacji osób internowanych. Materiały złożono 14.04.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15952/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/12080 (15952/II).
Adam Osika został zarejestrowany 23.11.1984 pod numerem Kr 29965 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Elektryk" o tym samy numerze rejestracyjnym, prowadzonej w okresie od 23.11.1984 do 16.12.1987. Został objęty kontrolą operacyjną z uwagi na aktywną działalność w podziemny strukturach NSZZ "Solidarność" oraz zainicjowanie zbierania podpisów pod petycją do Sejmu i Episkopatu w sprawie rzetelnego wyjaśnienia okoliczności morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki oraz zwolnienia więźniów politycznych. SB podjęła szereg działań skierowanych przeciwko A. Osice: przeszukania w miejscu pracy i zamieszkania, przeprowadzenie rozmów ostrzegawczych, prób szantażu i werbunku, które spotkały się ze zdecydowaną odmową. Otrzymał wypowiedzenie z pracy 31.12.1984. Po odwołaniu do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy dla dzielnicy Kraków-Podgórze został przywrócony do pracy, z uwagi na błędy formalne w wypowiedzeniu. Ostatecznie zwolniony z pracy w PKP 31.08.1985. Materiały SOS krypt. "Elektryk" zakończono 16.12.1987 z powodu wyjazdu emigracyjnego, złożono 12.04.1989 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17469/II. Akta zniszczono 18.12.1989 w jednostce operacyjnej, pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/450J (17469/2) mikrofilm.
Akta kontrolno-śledcze dochodzenia prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej w okresie od 16.06.1986 do 30.09.1986 wobec Adama Osiki, oskarżonego o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Został zatrzymany 14.06.1986 podczas kontroli drogowej z uwagi na przewożenie druków bezdebitowych. Decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej został 16.06.1986 tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Osadzony w Areszcie Śledczym w Wadowicach. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej 18.07.1986 uchylił decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Dochodzenie zostało umorzone 10.09.186 decyzją prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej na podstawie ustawy o amnestii z 17.07.1986. Materiały złożono 14.08.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Bielsku-Białej pod sygn. 616/III. Akta o sygn. IPN Ka 013/153 (616/III).
Materiały administracyjne RUSW w Suchej Beskidzkiej. Raporty o zatrzymaniu osoby, nakazy osadzenia, zwolnienia, przekazania. Akta m.in. dotyczą zatrzymania Adama Osiki 14.06.1986 w związku z przewożeniem w samochodzie materiałów bezdebitowych. Akta o sygn. IPN Kr 593/30 t. 3 (242/67).
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-6962/82 na WKŚ (wszystkie kraje świata) wniesione przez Wydział II KWMO w Krakowie na okres od 01.01.1982 do 01.01.1984, w związku z udziałem w zorganizowaniu głodówki kolejarzy we Wrocławiu i aktywną działalnością w strukturach NSZZ "Solidarność". Zastrzeżenie zarejestrowano 12.01.1982 pod numerem Kr 25772. Zastrzeżenie przedłużono do 31.12.1985. Akta paszportowe o sygn. 37/225094 (EAKI 225094).
.