Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Brodnicki
Miejsce urodzenia: Lipno
Data urodzenia: 02-01-1907
Imię ojca: Urban
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Charakterystyka nr 26 i kwestionariusze osobowe członków Sekcji Informacyjnej Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w b. woj. Olsztyńskim dot. drugiej połowy lat czterdziestych. Charakterystyka sporządzona w Wydz. „C” KWMO w Olsztynie w 1979 roku. Adam Brodnicki występuje w materiałach jako osoba kierująca Sekcją Informacyjną PSL w Mrągowie. IPN Bi 065/35, IPN Bi 087/408 (814/IV).
Charakterystyka nr 156 - kwestionariusze osobowe i karty na czyn członków Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego PSL z Olsztyna dot. lat czterdziestych. Materiały wytworzone w Wydz. „C” WUSW w Olsztynie w 1986 roku. Adam Brodnicki figuruje w materiałach jako Sekretarz PZ PSL w Mrągowie i członek WZ PSL od roku 1947. Charakteryzowany jako aktywny, „wrogi politycznie” działacz i organizator PSL w Mrągowie oraz „wybitny wróg ówczesnej rzeczywistości”. Przechodził w rozpracowaniu PUBP Mrągowo jako osoba podejrzewana o kontakt z podziemiem (WiN). Z akt wynika także, że był figurantem bliżej nieokreślonej Sprawy Obiektowej założonej na członków Zarządu Wojewódzkiego PSL. W 1948 roku zatrzymany przez WUBP w Olsztynie. Od 1948 roku pełnił kolejne funkcje w strukturach PSL. IPN Bi 065/181 t. 1-2, IPN Bi 087/534 (960/IV).
Charakterystyka, kwestionariusze osobowe i karty na czyn członków Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego PSL w Mrągowie, sporządzona w 1983 roku w Wydz. „C” WUSW w Olsztynie. Adam Brodnicki występuje w materiałach jako organizator PSL w Mrągowie i kandydat w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w roku 1947. Scharakteryzowany jako jeden z działaczy prowadzących „najbardziej aktywną i wrogą działalność organizacyjną”. W okresie przedwyborczym opuścił Mrągowo w obawie przed zatrzymaniem. Zwolennik powołania bojówek PSL, które byłyby w stanie przeciwstawić się działaniom represyjnym UB. Zatrzymany przez organa bezpieczeństwa 14.11.1947 w celu uzyskania informacji o miejscu przechowywania archiwum PSL. Jak następnie ustalono, archiwum to przechowywał osobiście, później powierzając je kolejnemu działaczowi. IPN Bi 065/187, IPN Bi 087/540 (966/IV).
Charakterystyka, kwestionariusze osobowe i karty na czyn członków Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego PSL w Olsztynie, sporządzona w 1985 roku w Wydz. „C” WUSW w Olsztynie. Adam Brodnicki figuruje w materiałach jako „aktywny działacz mikołajczykowskiego PSL”. W 1948 roku wchodził w skład Komisji przy Zarządzie Koła Grodzkiego PSL w Olsztynie. IPN Bi 065/188, IPN Bi 087/541 (967/IV).
.