Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf Jan
Nazwisko: Złoch
Miejsce urodzenia: Morgi
Data urodzenia: 03-08-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:

18.10.2004 prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku postanowił ze śledztwa sygn. S 40/03/ZK w sprawie komunistycznej zbrodni zabójstwa w trakcie przesłuchania jednego z podejrzanych wyłączyć do odrębnego postępowania materiały dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania się nad Adolfem Złochem w okresie od sierpnia do listopada 1950 (sygn. S 112/04/Zk). W wyniku rozprawy przed Sądem Rejonowym w Gdyni 24.06.2005 zapadł wyrok 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata dla byłego funkcjonariusza MUBP w Gdyni. Funkcjonariusz został też skazany na karę grzywny i zobowiązany do pisemnych przeprosin pokrzywdzonego. Akta o sygn. IPN Gd 1046/1-5.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Wojskowego Sadu Rejonowego w Gdańsku w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Adolfowi Złochowi i innym osobom oskarżonym o to, że w okresie od lata 1947 do sierpnia 1950 na terenie Gdyni przechowywali amunicję bez zezwolenia i planowali założyć nielegalną organizację. W dniu 08.01.1950 funkcjonariusz MUBP w Gdyni sporządził notatkę służbową na temat tego, że członkini ZMP doniosła, iż jej znajomi założyli tajną organizację, do której ona przystąpiła poprzez złożenie przysięgi. W połowie sierpnia 1950 pracownicy MUBP dokonali rewizji u kilku osób, znajdując parę sztuk broni. 22.08.1950 prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (Pr. II 352/50) wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Adolfa Złocha pod zarzutem próby obalenia przemocą władzy państwowej i przechowywania broni bez zezwolenia. Ww. został osadzony w areszcie MUBP w Gdyni na Kamiennej Górze, a 23.08.1950 pracownik MUBP w Gdyni wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa przeciwko kilku osobom podejrzanym o przynależność do nielegalnej organizacji podziemnej. Ostatecznie, po wyłączeniu dwóch podejrzanych do odrębnego postępowania, Adolfowi Złochowi i innym osobom założono sprawę. Jedna z osób poddanych śledztwu popełniła samobójstwo w przerwie między przesłuchaniami - jak twierdzili funkcjonariusze oraz lekarz dokonujący obdukcji. 25.11.1950 oficer MUBP w Gdyni zamknął śledztwo i sporządził akt oskarżenia zatwierdzony przez prokuratora WPR w Gdańsku. 15.12.1950 odbyła się rozprawa główna. Osoby, które w śledztwie przyznały się do założenia nielegalnej organizacji na sprawie sądowej odwołały swoje zeznania. Adolf Złoch zarówno w śledztwie, jak i w trakcie rozprawy nie przyznał się do niczego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 414/50) z 16.12.1950 uznany winnym tego, że "w grudniu 1949 r. i wiosną 1950 r. w Gdyni w celu usiłowania przemocą dokonania zmiany ustroju Polski Ludowej wszedł w porozumienie z innymi osobami celem zorganizowania nielegalnej organizacji (...)" a ponadto dwóch z członków organizacji przechowywało broń bez zezwolenia (Adolf Złoch 427 sztuk amunicji karabinowej). Skazany na karę łączną 2 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia. Pomimo, iż prokurator zażądał 8 lat pozbawienia wolności, sąd "zdegradował wymiar kary" dlatego, że "organizacja nie przejawiała większej działalności", a także ze względu na pochodzenie społeczne, młody wiek oskarżonego (w momencie ukrycia naboi miał 13 lat, w momencie zawiązania organizacji 15 lat, w momencie aresztowania 16 lat, tak zresztą jak i pozostali skazani) oraz to, że broń miała "małą wartość bojową". W wyniku rewizji wniesionej przez obrońcę Najwyższy Sąd Wojskowy (Sn. odw.159/51) na rozprawie z 19.02.1951 postanowił wyroki wobec dwóch współoskarżonych Adolfa Złocha utrzymać w mocy, a wobec niego samego - m.in. ze względu na to iż tylko raz uczestniczył w rozmowie na temat tajnej organizacji oraz miał negatywną opinię lekarską - sprawę umorzyć. Nakaz zwolnienia został wydany przez WSR w Gdańsku 28.02.1951, a 01.03.1951 Adolf Złoch opuścił więzienie. IPN Gd 146/74 (Sr 414/50).
Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku w dn. 18.10.2004 postanowił ze śledztwa sygn. S 40/03/ZK w sprawie komunistycznej zbrodni zabójstwa w trakcie przesłuchania jednego z podejrzanych wyłączyć do odrębnego postępowania materiały dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania się nad Adolfem Złochem w okresie od sierpnia do listopada 1950 (sygn. S 112/04/Zk). W wyniku rozprawy przed Sądem Rejonowym w Gdyni 24.06.2005 zapadł wyrok 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata dla byłego funkcjonariusza MUBP w Gdyni. Funkcjonariusz został też skazany na karę grzywny i zobowiązany do pisemnych przeprosin pokrzywdzonego. Akta o sygn. IPN Gd 1046/1-5.
.