Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Wielgosz
Miejsce urodzenia: JAROSŁAW
Data urodzenia: 17-04-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Wielgosz od 14.05.1987 był opracowywany przez Wydz. V WUSW w Przemyślu pod nr 7916 jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Zainteresowanie operacyjne zakończono 28.04.1988, materiały złożono w archiwum pod sygn. 2169/I-k. Teczka kandydata na TW oraz mikrofilm tej teczki zawierają wniosek o podjęcie działań w celu próby pozyskania i częściowe sprawozdania z opracowania kandydata. Ostatnim dokumentem jest wniosek o rezygnację z próby pozyskania. Tadeusz Wielgosz był interesujący dla SB ze względu na to, że był długoletnim lubianym pracownikiem Przemyskiej Fabryki Mebli, objętej sprawą obiektową (SO) krypt. "Segment". Zrezygnowano z dalszego opracowania kandydata oraz z próby pozyskania, ponieważ kTW wziął roczny urlop wychowawczy i wg uzyskanych przez SB informacji nie zamierzał powrócić do pracy, tylko założyć prywatny zakład fotograficzny. W związku z tym przestał być interesujący dla SB. IPN Rz 00111/1030 (2169/I-k), IPN Rz 00140/950/J (2169/1-k) mikrofilm.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 30.04.2021 r. w sprawie o sygn. Ppl Gd 961/20 dotyczące Tadeusza Wielgosza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.