Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Tomasz
Nazwisko: Parell
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 02-05-1967
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Alicja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Anarchiści” nr rej. 58824 prowadzona od 12.12.1988 do 09.04.1990 przez Wydz. III/ Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Gdańsku, dotycząca działalności „Międzymiastówki Anarchistycznej”. Lech Parell przechodzi w notatce urzędowej sporządzonej 04.07.1989. Tego dnia pod Komitetem Wojewódzkim PZPR w Gdańsku miała odbyć się akcja protestacyjna, polegająca na przyczepieniu się łańcuchami do krat okna budynku, pod hasłem: „Akcja protestacyjna przeciwko niewydawaniu paszportu”. Funkcjonariusz sporządzający notatkę z WSO w Szczytnie patrolował okolicę Komitetu na polecenie Naczelnika Wydz. Kryminalnego MUSW w Gdańsku, wiedząc o planowanej akcji. Akcję przeprowadził działacz ruchu, który szybko został zauważony, odcięty od łańcucha i zatrzymany. Zatrzymano również Lecha Parella, który stał w pobliżu i obserwował akcję z aparatem fotograficznym. IPN Gd 0027/3841 (19959/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” nr rej. 48429, prowadzona od 13.02.1984 do 05.10.1989 przez Wydz. III/ Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Gdańsku. Sprawę założono w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. „Homek” oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Lech Parell występuje w wielu dokumentach, jako aktywny działacz opozycyjny. Został zarejestrowany do sprawy 15.07.1987 pod numerem 56451. Lech Parell był członkiem gdańskiego oddziału Ruchu „Wolność i Pokój”, który miał ukrywać się poza miejscem stałego zamieszkania po uzyskaniu informacji o działaniach podejmowanych przez organy bezpieczeństwa. Brał udział 23.07.1987 jako widz w rozprawie przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy przeciwko działaczowi „WiP”, oskarżonemu o odmowę odbycia zasadniczej służby wojskowej. Uczestniczył w pochodzie 1-majowym w Sopocie - był jedną z czterech osób, która dołączyła do pochodu z transparentami. Uczestniczył w „Seminarium Pokojowym” zorganizowanym w dniach 07-09.05.1987 w Warszawie. Uczestniczył w proteście głodowym w kościele OO. Jezuitów w Bydgoszczy w okresie 13-20.09.1987. W dn. 17.10.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska rozpoznało w trybie przyspieszonym sprawę Lecha Parella obwinionego o rozwieszenie w Gdańsku transparentu sprzeciwiającego się budowie elektrowni jądrowej. Został uznany winnym wykroczenia i wymierzono mu karę zasadniczą w postaci grzywny oraz kary dodatkowe w postaci przepadku dowodów rzeczowych i podania orzeczenia do publicznej wiadomości na jego koszt. Uczestnik manifestacji 21.12.1987 przez Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni, w którym odbywała się rozprawa przeciwko innemu działaczowi z Gdańska, oskarżonemu o odmowę odbycia służby wojskowej; uczestniczył także w innych rozprawach prowadzonych przeciwko innym osobom. W dn. 19.04.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska rozpoznało w trybie zwykłym sprawę przeciwko Lechowi Parellowi, obwinionemu o to, że 25.03.1988 na dachu wiaty przystanku na przeciwko dworca PKP w Gdańsku, wystawił transparent o treści „Uwolnić politycznych! Ruch Wolność i Pokój - Solidarność”. W okolicy przystanku rozrzucał również ulotki sygnowane przez „WiP” Wrocław. Kolegium uznało Lecha Parella winnym zarzucanego mu wykroczenia i ukarało go karą zasadniczą grzywny, orzekło przepadek dowodów rzeczowych i ogłoszenie orzeczenia w prasie lokalnej na koszt obwinionego. Jako działacz Ruchu „WiP” brał także udział w wielu innych wydarzeniach, m.in. w akcji protestacyjnej 16.06.1988 pod Sejmem PRL polegającej na skuciu się łańcuchami. Był również aktywnym działaczem „akcji ekologicznej” – uczestniczył w manifestacjach i akcjach zorganizowanych w Sopocie 21.02.1988 oraz w manifestacji przeciwko elektrowni jądrowej w Żarnowcu zorganizowanej w Gdańsku na Długim Targu 17.03.1989 i 24.03.1989. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 19960/II i zmikrofilmowano. IPN Gd 0027/3842 t. 7-10, 13 (19960/II), IPN Gd 00118/1317 (19960/2) mikrofilm.
Korespondencja ogólna prowadzona od 02.05.1987 do 07.10.1987 pomiędzy WUSW w Gdańsku, a Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku oraz między Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku i Prokuraturą Rejonową w Gdańsku. W dn. 01.05.1987 w Sopocie Lech Parell wraz z trzema innymi osobami włączył się do pochodu 1-majowego. Osoby biorące udział w akcji były ubrane w białe koszule z napisem „Żarnobyl”. Niosły także transparenty: „Wojsko do cywila” oraz „Wolność i Pokój”. Po przejściu pewnej odległości zablokowali na chwilę przemarsz siadając na środku trasy. Lech Parell został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W trakcie przeszukania mieszkania ww. znaleziono kilkadziesiąt wydawnictw bezdebitowych. W dn. 02.05.1987 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku przekazał do Kolegium Rejonowego w Sopocie wniosek o ukaranie Lecha Parella. 03.05.1987 Kolegium w trybie przyspieszonym ukarało Lecha Parella grzywną i karą dodatkową - podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej oraz orzekło przepadek dowodów rzeczowych. 18.05.1987 Kolegium II instancji utrzymało orzeczenie w mocy. IPN Gd 73/2 t. 1/26.
Korespondencja prowadzona pomiędzy WUSW w Gdańsku, Prokuraturą Wojewódzką w Gdańsku i Prokuraturą Rejonową w Gdańsku dotycząca osób ukaranych za akcję protestacyjną przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu, przeprowadzoną 16.10.1987 w Gdańsku. 16.10.1987 w Gdańsku na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Hibnera (dzisiejsza ul. Do Studzienki), Lech Parell i trzy inne osoby, przebrani w „stroje maskaradowe” weszli na dach budynku i rozwiesili dwa transparenty „o prowokacyjnych” hasłach: „Nie chcemy elektrowni w Żarnowcu i Klempiczu! Wolność i Pokój – Solidarność!”, oraz rozrzucali ulotki „powodując zbiegowisko ludzi”. Następnego dnia przeszukano mieszkanie ww. 17.10.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska rozpoznało w trybie przyspieszonym sprawę Lecha Parella i uznało go winnym wykroczenia. Została wobec niego wymierzona kara grzywny oraz kary dodatkowe w postaci nawiązki pieniężnej, przepadku dowodów rzeczowych i podania orzeczenia do publicznej wiadomości na jego koszt. IPN Gd 73/2 t. 2/22.
Korespondencja Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z lat 1986-1988 i 1987-1988, dotycząca spraw o wykroczenia: m.in. „spraw o publiczne nawoływanie do przeciwdziałania przemocą aktowi stanowiącemu źródło powszechnie obowiązującego prawa”. 01.05.1987 w Sopocie Lech Parell wraz z trzema innymi osobami włączył się do pochodu pierwszomajowego. Byli ubrani w białe koszule z napisami „Żarnobyl” i nieśli transparenty: „Wojsko do cywila” oraz „Wolność i Pokój”. Po przejściu pewnej odległości usiedli na trasie przemarszu, zakłócając jej przebieg. Ww. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. Ponadto, w trakcie przeszukania jego mieszkania znaleziono kilkadziesiąt wydawnictw bezdebitowych. 02.05.1987 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku przekazał do Kolegium Rejonowego w Sopocie wniosek o ukaranie ww. 03.05.1987 Kolegium w trybie przyspieszonym ukarało go grzywną i karą dodatkową - podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej oraz orzekło przepadek dowodów rzeczowych. 18.05.1987 Kolegium II instancji utrzymało orzeczenie w mocy. 16.10.1987 w Gdańsku na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Hibnera (dzisiejsza ul. Do Studzienki), Lech Parell i trzy inne osoby, przebrani w „stroje maskaradowe” weszli na dach budynku i rozwiesili dwa transparenty „o prowokacyjnych” hasłach: „Nie chcemy elektrowni w Żarnowcu i Klempiczu! Wolność i Pokój – Solidarność!”, oraz rozrzucali ulotki „powodując zbiegowisko ludzi”. Następnego dnia mieszkanie Lecha Parella zostało przeszukane. 17.10.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska ukarało ww. grzywną oraz nawiązką pieniężną, przepadkiem dowodów rzeczowych i podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości na jego koszt. 25.03.1988 na dachu wiaty przystankowej Lech Parell wystawił transparent o treści „Uwolnić politycznych! Ruch Wolność i Pokój - Solidarność”. W okolicy przystanku rozrzucał również ulotki sygnowane przez „WiP” Wrocław. Ww. zbiegł z miejsca zdarzenia (zatrzymano inną osobę). 19.04.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska rozpoznało w trybie zwykłym sprawę przeciwko ww., uznało go winnym i ukarało go karą zasadniczą grzywny, orzekło przepadek dowodów rzeczowych i ogłoszenie orzeczenia w prasie lokalnej na jego koszt. W materiałach znajduje się także informacja o zaangażowaniu ww. w wykonywanie transparentów nawołujących do odmowy odbywania służby wojskowej i propagującej działalność Ruchu „WiP”, użytych w czasie pochodu 1-majowego w 1988 roku. IPN Gd 77/14 t. 1-2.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku od 10.07.1984 do 12.06.1987 w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw i ulotek „o treści antypaństwowej” na terenie Trójmiasta w latach 1983-1984. W ramach działań operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusz WUSW w Gdańsku ustalił, że Lech Parell, jako działacz „nielegalnej organizacji o nazwie »Ruch Wolność i Pokój« przygotowuje wraz z innymi ulotki i transparenty o treściach mogących wywołać zakłócenie ładu i porządku podulicznego podczas pobytu papieża w Trójmieście”. W związku z tym, 10.06.1987 dokonano przeszukania jego mieszkania, w którym znaleziono wydawnictwo sygnowane przez „WiP”, kserokopie odezwy-protestu „Do Sejmu PRL” i plakat Międzynarodowego Seminarium Pokojowego w Warszawie. IPN Gd 013/110 t. 8, 12 (8517/III).
Akta kontrolne dochodzenia (nr 166/88) prowadzonego od 16.06.1988 do 17.06.1988 przez Wydz. Śledczy SUSW w Warszawie w sprawie wykroczenia popełnionego przez Lecha Parella i innych. Lech Parell został zatrzymany 16.06.1988 w Warszawie podczas demonstracji pod głównym wejściem do Sejmu, w której brał udział z kilkoma innymi osobami. Trzymali transparent z treścią „Zwolnić więzionych za wojsko”, sygnowany przez Ruch "Wolność i Pokój”. W celu utrudnienia interwencji funkcjonariuszom MO demonstranci obwiązali się łańcuchami spinając ogniwo kłódką. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o wykroczenie, 17.06.1988 Wydz. Śledczy SUSW przekazał wniosek o ukaranie do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Kolegium w trybie przyspieszonym 17.06.1988 uniewinniło Lecha Parella z powodu „braku dostatecznych dowodów czynnego uczestnictwa w zajściu”. IPN BU 0367/1 t. 335 (3421/III), IPN BU 01326/839.
Materiały operacyjne zawierające analizy materiałów Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, zgromadzonych do spraw o charakterze politycznym i kryminalnym za okres od stycznia 1988 do sierpnia 1988 i od listopada 1987 do czerwca 1988. W materiałach znajdują się dwie „analizy” dotyczące Lecha Parella. Pierwsza, sporządzona 26.05.1988, dotyczyła akcji przeprowadzonej 25.03.1988 na dachu wiaty przystanku naprzeciw dworca PKP w Gdańsku. Lech Parell wystawił tam transparent o treści „Uwolnić politycznych! Ruch Wolność i Pokój - Solidarność”. W okolicy przystanku rozrzucał również ulotki sygnowane przez WiP Wrocław. Druga „analiza” dotyczy przeszukania 30.04.1988 mieszkania Lecha Parella – „znanego aktywisty nielegalnej organizacji Wolność i Pokój. Podczas przeszukania nie ujawniono żadnych rzeczy, które mogłyby świadczyć o przygotowaniach lub o popełnieniu wykroczenia”, w związku z czym „nie było podstaw do wystąpienia do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska z wnioskiem o ukaranie”. Przeszukanie było spowodowane uzyskaniem informacji w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, że Lech Parell czynił przygotowania mające na celu „zakłócenie ładu i porządku publicznego” 01.05.1988, planując wzięcie udziału w pochodzie 1-majowym w Sopocie lub Gdańsku „z hasłami nawołującymi do odmowy odbycia służby wojskowej oraz propagującej działalność WiP”. IPN Gd 0046/520 t. 1-2 (1128/1, 1128/2).
Materiały administracyjne zawierające dokumentację Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku za lata 1987-1990, dotycząca publikacji bezdebitowych i innych przedmiotów zarekwirowanych w czasie przeszukań mieszkań i osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń o charakterze politycznym. 01.05.1987 przeszukano mieszkanie Lecha Parella, gdzie znaleziono m.in. wydawnictwa bezdebitowe i ulotki. Wszystkie zakwestionowane materiały zostały zniszczone na podstawie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Sopotu z 03.05.1987. Został także przeszukany 16.10.19887: zakwestionowano m.in. koszulkę z napisem „Ruch Wolność i Pokój” i „Żarnowiec – Nie”. Dowody rzeczowe zniszczono na podstawie orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska z 17.10.1987. W aktach znajduje się także jeszcze jeden wykaz dowodów rzeczowych zakwestionowanych podczas przeszukania mieszkania Lecha Parella 25.03.1988. Zniszczono je 16.12.1988 na podstawie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska z 19.04.1988. IPN Gd 0046/512 t. 2-3 (1119/2, 1119/3).
Szyfrogramy dotyczące sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej nadsyłane do Dep. III MSW z jednostek terenowych z różnych miast z lat 1986-1989. Teczka zawiera m.in. informacje dotyczące referendum przeprowadzonego 29.11.1987 oraz obchodów 1 Maja. Lech Parell przechodzi w szyfrogramie Wydz. III WUSW w Gdańsku z 01.05.1987 - meldunek dotyczył obchodów 1-majowych. Lech Parell, wraz z trzema innymi osobami, dołączył do pochodu w Sopocie z transparentami „Wolność i Pokój” oraz „Czarnobyl”. IPN BU 0296/200 t. 7 (KS/4/913).
Materiały administracyjne Wydz. „C” WUSW w Gdańsku zawierające postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę w stosunku do m.in. osób podejrzanych o popełnienie przestępstw i osób zaangażowanych w działalność opozycyjną za lata 1987-1990. Wobec Lecha Parella 06.04.1988 Naczelnik Wydz. III WUSW w Gdańsku wniósł zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata od 05.04.1988 do 05.04.1990, ponieważ: „jest działaczem nielegalnej organizacji pod nazwą ruch »Wolność i Pokój«, działał na rzecz osłabienia obronności kraju poprzez propagowanie idei odmowy odbywania zasadniczej służby wojskowej; utrzymywał kontaktu z osobami działającymi w nielegalnych strukturach”. Zastrzeżenie zarejestrowano 22.04.1988 pod nr GD369/Z/88, odwołano 08.06.1990. IPN Gd 0046/838 t. 2 (1496/2).
Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku zastrzegł Lechowi Parellowi wyjazdy za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 26.05.1987 do 16.10.1989 ze względu na „bezpieczeństwo państwa, obronności i ochrony tajemnicy”. Zastrzeżenie przedłużono następnie do 06.05.1990. Zastrzeżenie zarejestrowano 19.06.1987 pod nr GD597/Z/87, odwołano 21.06.1989. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 6.08 2020 r. w sprawie o sygn. Ppl Gd 891/19 dotyczące Lecha Tomasza Parella: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.