Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Raczak
Miejsce urodzenia: Kamieńsk
Data urodzenia: 16-08-1927
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Raczak (ur. w roku 1927), od roku 1945 do 1949 żołnierz antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pseudonim "Colt", "Okey" i „Wicek” na terenie powiatów Piotrków Trybunalski i Sieradz - figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KM MO w Łodzi i PUBP w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1946-1950. Zapisano w nich między innymi, iż Stefan Raczak "w czasie okupacji był członkiem AK w 25 pp. Od listopada 1945 r. był członkiem nielegalnej organizacji KWP (...) w grupie żandarmerii pod dowództwem >Huragana< komp. >Prawdzica< [por. Wiesława Janusiaka]". Zanotowano, iż Stefan Raczak wraz z większością żołnierzy swego oddziału "dnia 28.3.47 r. ujawnił się przed komisją w PUBP w Piotrkowie, gdzie zdał 2 jednostki broni (...), w czerwcu 1948 r. ponownie wstąpił do KWP pod dowództwem Jana Małolepszego ps. >Murat< i dokonywał napadów terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku". Zapisano, iż Stefan Raczak należał w tym okresie do "bandy Danielaka [ppor. Ludwika Danielaka ps. Bojar]" i "dnia 15.8.48b r. brał udział w walce [z obławą UB i KBW] w lasach lubieńskich, gdzie zostało zabitych 2-ch funkcjonariuszy UB". Zanotowano także, iż Stefan Raczak został "zatrzymany dn. 15.8.48 r. przez PUBP w Piotrkowie", następnie wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 26.03.1949 r. skazany na karę śmierci, "wyrok został wykonany dn. 17.7.49 r.". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledztwa prowadzonego w latach 1948-1949 przez Wydz. Śledczy KWMO w Łodzi przeciwko Stefanowi Raczakowi i innym podejrzanym "o przynależność do nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP), napady rabunkowe oraz nielegalne posiadanie broni palnej, tj. o czyny z art. 86§2 kk WP i innych". Do tych akt załączono akt oskarżenia i odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 26.03.1949 (Sr. 212/49). IPN Ld PF12/93 t. 1-2 (1739/III, 1739/VII).
Stefan Raczak figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami KWP w obszernych materiałach operacyjnych i śledczych PUBP w Piotrkowie Trybunalskim i WUBP w Łodzi z lat 1948-1958. Były to akta dot. Sprawy Agenturalno-Poszukiwawczej kryptonim "Kowal", dotyczyły one poszukiwań dowódcy oddziału KWP na terenie pow. piotrkowskiego w latach 1945-1948 - por. Kazimierza Grzybowskiego. IPN Ld 084/5 t. 3 (1936/II, 1936/IV).
Stefan Raczak figuruje wraz z sześcioma innymi żołnierzami i współpracownikami KWP w aktach w sprawie karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z roku 1949. Byli oni oskarżeni o działalność w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) na terenie powiatu piotrkowskiego w okresie od listopada 1945 r. do stycznia 1949 r., tj. o czyny z art. 86 § 2 kk WP i innych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 26.03.1949 Stefan Raczak został skazany na karę śmierci. IPN Ld 6/336 (Sr. 212/49).
Stefan Raczak figuruje w kartotece (karty E-15) PUBP w Piotrkowie Trybunalskim. Karty te dotyczyły osób ujawnionych w PUBP w Piotrkowie Trybunalskim w czasie tzw. akcji amnestyjnej w 1947 roku. IPN Ld PF10/401 (437/X).
Stefan Raczak występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami KWP w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników KWP, w tym Stefana Raczaka. IPN Ld 030/279 t. 6 (1506/X).
.