Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Wojtczak
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Miętka
Data urodzenia: 20-06-1921
Imię ojca: Michał
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Michał Wojtczak (ur. w roku 1921), od wiosny 1947 do sierpnia 1949 był żołnierzem antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatów Łask, Sieradz i Wieluń w oddziałach zbrojnych KWP krypt. "Wawel" i "Balon". Nosił pseudonim "Zbyszek"/ "Zbigniew". Figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KM MO w Łodzi oraz PUBP w Sieradzu i PUBP w Łasku z lat 1947-1950. Zapisano w nich między innymi, iż Michał Wojtczak od 7 czerwca 1947 był członkiem oddziału KWP pod dowództwem Kazimierza Szczepańskiego, następnie członkiem oddziałów KWP por. Jana Kwapisza ("Lisa-Kuli"), por. Antoniego Chowańskiego ("Kuby"), a w roku 1949 sierż. Andrzeja Jaworskiego ("Marianka"). Zanotowano, iż Michał Wojtczak brał udział w zamachach na komunistycznych funkcjonariuszy z MO, UB, ORMO i PPR. Zapisano, że Michał Wojtczak został zatrzymany przez obławę UB i KBW dnia 7 sierpnia 1949 w miejscowości Pawłów pow. Łask (w walce z KBW Michał Wojtczak został ranny i następnie pojmany). Po kilkumiesięcznym śledztwie w UB, Michał Wojtczak wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 21.4.1950 został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano w dn. 22.05.1950. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Michał Wojtczak figuruje wraz z 23 innymi żołnierzami i współpracownikami KWP w obszernych materiałach operacyjnych Wydz. III WUBP w Łodzi i PUBP w Łasku z lat 1947-1949. Były to akta Sprawy agenturalnego rozpracowania na grupę kryptonim "Pościg" i dotyczyły rozpracowania i likwidacji oddziału KWP krypt. "Balon" pod dowództwem Andrzeja Jaworskiego ps. "Marianek" - działającego na terenie powiatu łaskiego i wieluńskiego do dnia jego likwidacji przez obławę UB i KBW, tj. 7 sierpnia 1949 (w miejscowości Pawłów pow. Łask). W roku 1949 do 7 sierpnia i momentu ujęcia przez UB członkiem tego oddziału był m.in. Michał Wojtczak. Do ww. akt UB załączono m.in.: schematy organizacyjne KWP i liczne doniesienia kilkunastu tajnych informatorów UB, w tym informatora pseud. "Lufa", który 7 sierpnia 1949 przekazał UB doniesienie o miejscu postoju oddziału "Marianka". IPN Ld PF12/60 t. 1 (1667/III).
Michał Wojtczak figuruje wraz z pięcioma innymi żołnierzami KWP w obszernych materiałach operacyjnych i śledczych WUBP w Łodzi z lat 1947-1950. Były to akta "śledztwa przeciwko: Szczepański Kazimierz (...) i inni, podejrzani o przynależność do nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie mającej na celu przemocą zmienić ustrój państwa". Do akt załączono między innymi: doniesienia tajnych informatorów UB ps. ps. "Kogut", "Sokół", "Wiewiórka" i kilku innych oraz odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 21.04.1950 (Sr. 154/50). IPN Ld PF12/521 t. 1-6 (2560/III, 2560/VII).
Michał Wojtczak figuruje wraz z pięcioma innymi żołnierzami KWP w aktach w sprawie karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi jako oskarżony "o działalność w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie na terenie powiatu wieluńskiego i sieradzkiego w okresie od października 1945 r. do października 1949 r.". W dniu 21.04.1950 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi Michał Wojtczak został skazany na karę śmierci. Do akt zał. "dowody rzeczowe w sprawie" (wypełnione i puste druki KWP "kasa przyjmie" sygnowane pieczęcią "Dowództwo oddziałów leśnych. Teren 731", pismo pt. "Tymczasowa instrukcja oddziałów bojowych KWP", nominacje sygnowane pieczęcią "Dowództwo oddziałów leśnych. Teren 731", wykazy zarekwirowanych towarów przez oddziały kryptonim "Wawel" i "Bałtyk", zeszyt z notatkami. IPN Ld 6/942 t. 1-3 (Sr. 154/50).
Michał Wojtczak figuruje w aktach osobowych więźnia z roku 1950. Zapisano w nich, iż Michał Wojtczak został "tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Łodzi z dnia 6 września 1949 r. (Pr. II 601/49)", wyrokiem WSR w Łodzi z dnia 21 kwietnia 1950 r. (Sr. 154/50) skazany na karę śmierci m.in. za przynależność do oddziałów zbrojnych KWP "Balon" i "Wawel" - "działających w ramach nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie" na terenie województwa łódzkiego w okresie od 7 czerwca 1947 do 7 sierpnia 1949, tj. czyny z art. 86 § 2 kk WP i innych. Po wyroku WSR Michał Wojtczak został osadzony 22 kwietnia 1950 w Więzieniu Karno-Śledczym w Łodzi przy ul. Kopernika. Wyrok śmierci wykonano dnia 22 maja 1950. IPN Ld 22/40 (34).
Michał Wojtczak figuruje wraz z wieloma innymi żołnierzami KWP w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników KWP, w tym Michała Wojtczaka. IPN Ld 030/279 t. 5 (1506/X).
.